S-ER

برنامه ریزی منابع سازمان

اغلب می پرسند آیا در ایران کاربری دارد؟

S-ABC

سیستم حسابداری مدیریت

سیستم برآورد بهای تمام شده، آنالیز و حساسیت وتحلیل سود آوری به بازار عرضه شد.

S-Logestic

مدیریت زنجیره تولید

با مدیریت یکی از شرکت های تولید کننده یخچالدیداری داشتم از دوران طلایی سخن کی گفت هنگامی که

S-OA

سیستم اتوماسیون اداری

همواره سازمان ها و موسسات و شرکت ها تمایل به بهبود بهره وری در بخش های مختلف داشته و دارند.

تازه ها

سیستم شاخص های مالی

هر بخش یک بنگاه اقتصادی نوعی اطلاعات تعیین می کند که توسط مدیر برای اندازه گیری عملکرد آن بخش مورد استفاده قرار می گیرد.این اطلاعات ممکن است به عملیات وضع مالی کل شرکت و یا عملکرد تامین کنندگان و مشتریان شود.

سیستم شاخص های اداری

هر بخش یک بنگاه اقتصادی نوعی اطلاعات تعیین می کند که توسط مدیر برای اندازه گیری عملکرد آن بخش مورد استفاده قرار می گیرد.این اطلاعات ممکن است به عملیات وضع مالی کل شرکت و یا عملکرد تامین کنندگان و مشتریان شود.

سیستم شاخص های تولیدی

هر بخش یک بنگاه اقتصادی نوعی اطلاعات تعیین می کند که توسط مدیر برای اندازه گیری عملکرد آن بخش مورد استفاده قرار می گیرد.این اطلاعات ممکن است به عملیات وضع مالی کل شرکت و یا عملکرد تامین کنندگان و مشتریان شود.

سیستم شاخص های مرکزی

هر بخش یک بنگاه اقتصادی نوعی اطلاعات تعیین می کند که توسط مدیر برای اندازه گیری عملکرد آن بخش مورد استفاده قرار می گیرد.این اطلاعات ممکن است به عملیات وضع مالی کل شرکت و یا عملکرد تامین کنندگان و مشتریان شود.

سیستم تحلیل اطلاعات

سیستم تحلیل اطلاعات یک ابزار تحلیل چند بعدی است که برای مدیران ارشد پیاده سازی شده است تا بتوانند با استفاده از انواع نمودارهای تحلیلی و جداول دسته بندی شده به اطلاعات تصمیم ساز دست یابند.

استقرار حلزونی؛ راهی برای کاهش هزینه ها و ریسک

استقرار ERP در سازمان ها خصوصا شرکت های تولیدی و توزیعی ، به مرور از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل می شود و جایگاه خود را در حوزه تصمیم گیری مدیران باز کرده است. در این مقاله، تلاش شده است استقرار حلزونی ERP به عنوان یک راهکار کلیدی معرفی شود که به وسیله آن می توان ریسک و هزینه های اجرای پروژه های ERP را به طور چشمگیری کاهش داد.