صفحه نخست  درباره ما   سندپرداز در یک نگاه

سندپرداز در یک نگاه

معرفی شرکت سندپرداز

شرکت سندپرداز فعالیت خود را درسال 1371 درقالب واحد نرم افزاری شرکت دلیران نماینده رسمی و انحصاری شرکت DELL  آمریکا در ایران آغاز نمود (سند مخفف سازمان نرم‌افزاري دليران است). درآن سالها فعالیت شرکت سندپرداز متمرکز در اجراي پروژه‌هاي نرم‌افزاري خاص منظوره براي شرکت‌هاي بزرگ تولیدي بود. درسال 1376 با اتکاء به تجارب ارزشمندگذشته، شرکت سندپرداز سيستم‌هاي فرايندگرا را به عنوان يک راه حل کليدي براي استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتی مورد توجه قرارداد. طراحي و پياده‌سازي سيستم فرايندی سندپرداز موسوم به S-ERP اواخر سال 1378 به اتمام رسيد و اولين نسخه نرم‌افزار در همين سال به بازار عرضه گرديد. از آن زمان تا کنون، شرکت سندپرداز با اتکا به نيروي انساني مجرب خود و با به کارگیری سیستم فرایندی  فرايندی سندپرداز (S-ERPافتخاراستقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان شرکت‌های تولیدی متعددی را درکارنامه ی خود ثبت کرده است.

رویکرد سندپرداز

تبدیل یک سازمان کم بازده به یک سازمان چابک و کارآمد پیچیده تر از  آنست که بتوان با راه حل های کلیشه ای مانند خرید یک بسته نرم افزاری از پیش آماده و غیرمنعطف به آن فائق آمد، به همین دلیل، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سندپرداز      (S-ERP) را باید پاسخ مناسبی به این نیازدانست پاسخی که ازسه رکن اصلی تشکیل میشود: دانش، روش و ابزار
. (S-ERP)دانش بازطراحی فرایندها، روش استقرارحلزونی درکنار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سندپرداز


روش: استقرارحلزونی

داشتن یک نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) و بازطراحی فرآیندهای مطلوب نمیتواند تضمین کننده موفقیت پروژه باشد. شرکت سندپرداز برای تضمین موفقیت پروژه، متد ابداعی خود به نام استقرار حلزونی را برای طراحی و تضمین حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب به کارمی گیرد.

ابزار: S-ERP

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سندپرداز (S-ERP) یک نرم افزارکاملا متناسب با نیازهای شرکتهای ایرانی است و میتواند فرآیندهای باز طراحی شده در سازمان را با هرمقدار پیچیدگی در یک ساختارکاملا یک پارچه تحت پوشش قرارداده، نرم افزارمناسب را مهیا سازد.

دانش: بازطراحی فرایندها

مکانیزه کردن سازمان بدون بازطراحی فرآیندها نه تنها به نتایج مطلوب نمی رسد بلکه اغلب اوضاع را بدتر میکند. شرکت سندپرداز با
.دراختیارداشتن دانش فنی لازم وآگاهی از به روش ها (Best Practices)، سازمان را در باز طراحی فرآیندهای خود یاری می نماید

مراحل اجرای پروژه