صفحه نخست  درباره ما   ارزشها و منشور اخلاقی

ارزشها و منشور اخلاقی

 بیانیه ارزش

ما از خود به شدت انتقاد می کنیم چون جاه طلبیم.ما از خود به شدت دفاع می کنیم چون زحمت کشیم.ما به شدت خطر می کنیم چون به نوآوری و خلاقیت ایمان داریم.

منشور اخلاقی

ما در کلیه فعالیت های خود مصالح مشتری را در نظر می گیریم.
ما اعتماد مشتری را مغتنم دانسته، ضمن بزرگداشت آن به عنوان سرمایه اصلی خود، هیچگاه و به هیچ دلیل و بهانه ای از آن برای سوء استفاده، چانه زنی و تحمیل شرائط خود استفاده نمی کنیم.
ما تنها پروژه هائی را به انجام می رسانیم که دردی از مشتری درمان و ارزش افزوده ای تولید نماید و متقابلا مشتری را از اجرای پروژه های لوکس، غیرضروری و فاقد ارزش افزوده منع می نمائیم و در این مسیر به منافع کوتاه مدت خود نمی اندیشیم.
ما پرداخت های خارج از روال برای عقد قرارداد را غیر اخلاقی و برای منافع کوتاه مدت و بلند مدت خود مضر و پرریسک می دانیم.
ما اطلاعات مشتریان خود را امانت می دانیم و تحت هیچ عنوان آن را در اختیار رقبا، همکاران، نهادها و ادارات دولتی قرار نمی دهیم.
ما معتقدیم ارزش افزوده فعالیتهای ما برای مشتری، بسیار فراتر از هزینه های آشکار و نهانی است که مشتری برای استقرار راه حل های ما به ما یا کارکنان خود می پردازد یا برای خرید سخت افزار و سایر امکانات هزینه می کند.
ما مشاوره های مورد نیاز مشتری را، صادقانه در اختیار وی قرار می دهیم.
ما خواسته های کاربران را در محدوده ای معتبر می دانیم که با مصالح مشتری در تضاد نباشد.
ما تحت هیچ شرائطی از وابستگی مشتریان به خود جهت چانه زنی یا تحمیل شرائط خود استفاده نمی کنیم.
ما در معرفی خود، بزرگ نمائی خدمات را فریبکاری می دانیم.
در رابطه خود با مشتریان فقط رابطه برد – برد را صادق می دانیم و معتقدیم رابطه برد – باخت تداوم ندارد زیرا به سرعت تبدیل به رابطه باخت – باخت می شود.
ما رابطه ایثار گرانه بین خود و مشتری را قبول نداریم زیرا آن را غیر مداوم و شکننده می دانیم.
ما سود و درآمد را به عنوان ابزار تداوم و ارتقا خدمات خود می دانیم.
ما فعالیت های خود را خداپسندانه می دانیم و علاوه بر منافع مادی، اجر معنوی برای آن قائلیم.
ما در تولید ثروت کوشائیم تا ثابت کنیم می توان با دانش کسب ثروت نمود.
ما برتری تخصصی را طبیعت خدمات در این قرن می دانیم و همانگونه که در بسیاری زمینه ها غیر متخصصیم ، در زمینه کاری خود حق تفاخر و تکبر در قبال مشتری را از خود سلب کرده ایم.
ما با نظم و وقت شناسی حقوق مشتری را رعایت می کنیم.
ما انتقال دانش فنی به مشتری را ابزاری برای ارتقا خود و ایجاد وابستگی غیر ضروری مشتری به خود را غیر اخلاقی می دانیم.
ما همواره خود را موظف می دانیم در قبال کلیه ابهامات مشتری در مورد قیمت یا کیفیت یا مسائل مشابه پاسخگو باشیم.
ما روابط خود را با مشتریان و سایر ذی نفعان بر اساس ادب و نزاکت تنظیم می کنیم.
ما ارائه خدمات نامطلوب ، نامناسب و فاقد ارزش افزوده برای مشتری را از مصادیق ضایع کردن حق الناس می دانیم.
ما کیفیت خدمات را در رضایتمندی مشتری میدانیم و معتقد هستیم رضایتمندی  مشتری علاوه بر کیفیت خدمات به رفتار و منش ما نیز مربوط است.
ما سعی می کنیم با پرهیز از ریخت و پاش های بی دلیل، قیمت تمام شده خدمات خود را بدون کاستن از کیفیت آن کاهش دهیم.
ما تجمل گرائی به قصد بزرگنمائی خدمات خود را فریبکاری می دانیم.

 اصول کاری

1.     مشتری محصول نمی خواهد، راه حل می خواهد.

ما موظف هستیم به نیازهای مشتری گوش دهیم، آن را ارزیابی کنیم و راه حلی متناسب با نیازهای او یافته و به وی توصیه کنیم. ما تلاش می کنیم در ارائه راه حل، از هرگونه پیش داوری و مشابه سازی اجتناب نمائیم ضمن اینکه تجربیات ما در سازمان های مشابه کمک شایانی به ما برای کشف راه حل منطقی و مناسب می کنداگر تغییر سیستم به صلاح مشتری نباشد و یا با پاره ای تغییرات بتوان بهره برداری از سیستم های موجود را ارتقا داد و به سطح مطلوب رساند، ابائی توصیه آن به مشتری نخواهیم داشت.

2.     سیستم فراتر از نرم افزار

ما معتقدیم استقرار یک سیستم فراتر از تهیه نرم افزار مناسب استدر واقع نرم افزار به عنوان یک ابزار فقط هنگامی مفید است که به درستی طراحی شده باشد و ساز و کار مناسب برای استقرار آن فراهم شده باشدبه عبارت دیگر سیستم را می توان از معادله زیر به دست آوردسیستم کارآمد = مغزافزار + نرم افزار کارآمد + اراده سازمان

پس صرفا نمی توان با خرید یک بسته نرم افزاری از پیش آماده ، به یک سیستم کارآمد رسید.

3.     بسته های نرم افزاری و نسخه های از پیش آماده بازنشسته شده اند

ما معتقدیم نمی توان نرم افزار را به صورت یک بسته نرم افزاری از پیش آماده به عنوان ابزار برای استقرار سیستم های اطلاعاتی به کار گرفت زیرا با فراگیر شدن فن آوری اطلاعات و افزایش سطح توقعات مدیران، نسخه های از پیش آماده دیگر کاربردی ندارند. نرم افزار به عنوان ابزار مورد نیاز برای استقرار سیستم های اطلاعاتی، باید منعطف، فرآیندی، پارامتریک و قابل انطباق با فرآیندهای اختصاصی سازمان باشند.

4.      نیازهای اختصاصی، راهکارهای اختصاصی

با توجه به تنوع پارامترهای موثر، فرآیندهای هر سازمان، باید متناسب با شرائط آن سازمان طراحی گرددبه عبارت دیگر، گرچه در سازمانهای مشابه، فرآیندها مشابه هستند ولی یکسان نیستند و در جزئیات فراوانی با یکدیگر تفاوت دارند. به همین جهت، کپی برداری کورکورانه و بدون بررسی از فرآیندهای سازمانهای مشابه ناصواب است و در اکثر موارد موجب به همریختگی اوضاع میشودحتی در ادوار مختلف عمر یک سازمان نیز باید فرآیندها را متناسبا بهبود داد. یکی از عوامل شکست سازمانهای موفق، پایبندی سنتی سازمان به فرآیندهائی است که زمانی کارآمد بوده اند ولی به مرور و با تغییر شرائط ناکارآمد شده اند و سازمان برای طراحی مجدد آن تدبیری نیندیشیده است. بدیهی است سازمانهائی ماندگارترند که از فرآیندهای کارآمدتری برخوردار هستند.