صفحه نخست  اخبار و مقالات   اخبار سندپرداز

اخبار سندپرداز

1391/04/02
دکتر خدا رحمی با بیان این نکته در ارائه خود با عنوان:"اصول عملی و مبانی کار بردی سیستم های بهای تمام شده: شکاف دانش و تجربه" به بررسی نقاط مشکل ساز در اجرای بهای تمام شده پرداخت و افزود این نکات به ظاهر کوچک که در دسته مفاهیم اولیه حسابداری می باشند با عث می شوند که یک شرکت در محاسبه بهای تمام شده دچار مشکلاتی شود.