مدیریت تولید

مدیریت تولید

کارخانه برای هر شرکت تولیدی مرکز زنجیره تامین آن شرکت تولیدی می باشد، جایی که تقاضای مشتری، منابع تولید و محموله های تامین موجودیت دارند. با توجه به نقش این واحد در تامین بموقع تقاضای مشتری، کیفیت محصولات و همچنین بهای تمام شده، برنامه ریزی، کنترل و مدیریت آن بسیار حیاتی و حائز اهمیت است.  تغییرات سفارش، تغییرات در زمان تحویل مواد مورد نیاز برای تولید، خرابی ماشین آلات و ... اهمیت و لزوم تمرکز بر روی این موضوع را بیشتر نشان می دهد.

سیستم های یکپارچه مدیریت تولید شرکت سندپرداز مزایای زیر را برای شرکت های تولیدی به ارمغان می آورد:

·         افزایش کنترل عملیاتی خطوط تولیدی

·         کاهش موجودی محصولات، موجودی مواد نیمه ساخته و پای کار، موجودی مواد اولیه

·         افزایش بهره برداری از منابع و کاهش هزینه های تولید

·         کاهش گلوگاه های تولیدی و زمان بیکاری ماشین آلات و همچنین نیروی انسانی

·         بهبود تحویل به موقع سفارشات

 

سیستم های مدیریت تولید
 

 

مدیریت تولید سندپرداز به شرکت‌های تولیدی امکان کنترل همه جانبه و یکپارچگی برنامه‌ریزی تولید، مدیریت مواد، مدیریت کیفیت، مهندسی محصول و تعمیرات و نگهداری را خواهد داد.
 

مهندسی محصول

اين سيستم جهت نگهداری اطلاعات استاندارد درخت محصول  و فرآيندهای توليدی محصولات و محصولات میانی طراحی و پياده سازی شده است. در این سیستم کلیه اطلاعات مربوط به هر یک از عملیات تولیدی برای هر یک از محصولات که شامل لیست مواد مورد نیاز، لیست منابع مورد نیاز و طرح کیفیت می باشد، ثبت می گردد.  سيستم بهاي تمام شده از اطلاعات اين سيستم براي محاسبه بهاي تمام شده استاندارد استفاده و گزارش مربوطه را تهیه می نماید. همچنين سيستم كنترل توليد و سيستم برنامه ريزی مواد ، استاندارد مواد و پروسه محصولات را از اين سيستم بدست می آورند. علاوه بر این با استفاده از اطلاعات مربوط به طرح کیفیت، سیستم کنترل تولید به صورت خودکار اطلاعات مربوط به کنترل حین تولید را به سیستم کنترل کیفیت ارسال می کند.


امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

*       ثبت مشخصات فنی قطعات  محصول

*       ثبت جایگزینهای فنی قطعات
*       نگهداری نقشه های محصولات و قطعات
*       تعریف و امکان نگهداری تاریخچه تغییرات در درخت محصول
*       تعریف ضریب مصرف و درصد ضایعات برای موادو قطعات
*       امکان تعریف روشهای مختلف تولید برای یک محصول (OPC) و نگهداری تاریخچه تغييرات فرآيندهاي توليد محصول

*       امکان  استفاده از فرمول های متعدد برای مواد در هر عملیات (BOM)

*       تعیین ماشینآلات و نیروی انسانی لازمه هرمرحله از ساخت برای هریک از محصولات (BOR)

*       تعریف و ثبت دستورالعمل هاي كيفي براي مراحل تولید محصول (QP)

*       تعیین زمان استاندارد انجام هر مرحله از ساخت و زمان کل ساخت یک محصول

تهیه گزارشات

*        گزارش شناسنامه محصول
*        نمایش گرافیکی درخت  محصول
*        گزارش پارامترهای استاندارد کیفی یک محصول
*        گزارش زمان مورد نيازعمليات به تفكيك واحد محصول
*        گزارش مواد جایگزین
*        گزارش فرآیند تولید یک محصول
*        گزارش لیست یک مواد در محصولات مختلف
*        گزارش لیست عملیات

 
برنامه ریزی احتیاجات مواد

نگهداري موجودي مواد يا كمبود آن در صنايع مختلف، هزينه‌هاي هنگفتي به شركت‌هاي توليدي به خصوص در صنايع توليد انبوه تحميل مي‌كند و مديران را به تفكر بيشتر در جهت يافتن راهكار بهينه‌اي براي مقابله با اين معضل واداشته است. اصلي ترين دستاورد يك سيستم برنامه‌ريزي احتياجات مواد (MRP)  برنامه‌ريزي توليد قطعات وتامين مواد بصورتي است كه خط توليد قادر به توليد مقادير مورد نياز در زمان مورد نياز باشد، است. زمانبندي مناسب براي خريد مواد موردنياز از يك طرف و صدور سفارشات بموقع براي توليد قطعات از طرف ديگر منجر به دسترسي قابل اطمينان به مواد مورد نياز در خط توليد و تحويل به موقع محصولات بر اساس برنامه جامع توليد مي‌شود. در صورت پياده‌سازي موفق، سيستم برنامه‌ريزي احتياجات مواد مي‌تواند هزينه‌هاي كلي موجودي را بطور قابل توجهي كاهش دهد. این سیستم با دریافت اطلاعات لیست مواد مورد نیاز برای محصولات از سیستم مهندسی محصول برنامه ریزی مواد مورد نیاز را انجام می دهد.

امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

*        امکان تعریف و استفاده از دوره های زمانی متعدد برای برنامه ریزی مواد
*        تعيين اضافه ظرفيت مراكز توليد و يا كمبود ظرفيت آنان به تفكيك دوره هاي زماني انتخابي
*        ارتباط با سيستم مهندسی محصول و دريافت فرمول های ساخت
*        ارتباط با سيستم كنترل توليد و نمايش وضعيت توليد نسبت به برنامه
*        امکان صدور درخواست مواد از انبار براساس ساختار محصول
*        تهیه لیست سفارشات مواد
*        تعیین مقدار مصرف یک ماده در محصولات
*        تعیین مقدار مصرف یک ماده در برنامه تولید
*        تعیین مقدار نیاز برنامه تولید به خرید مواد  به تفکیک قرارداد های فروش یا محصولات
*     امکان اولویت دهی به محصولات بمنظور اولویت در تخصیص مواد
(بصورت خودکار و دستی )
*        امکان سفارش گذاری خرید براساس LotSize
*        امکان تعریف و  برنامه ریزی تامین مواد براساس LeadTime های مختلف
*        ارسال نتايج كليه گزارشات به محيط Excel  و ساير محيط هاي استاندارد(Office، Acrobat Reader و ...).
 
تهیه گزارشات
*        تعیین کسری مواد در برنامه
*        تعیین مواد مورد نیاز برای تولید محصول
*        نعیین مواد در راه
*        لیست کلیه نیازمندیها ی تولید
*        لیست مصرف یک مواد در برنامه تولید
*        سفارشات مواد به تفکیک محصول یا قرارداد
تهیه انواع گزارشات متنی ، گرافیکی ، سفارشی


مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت طیف وسیعی از فعالیت ها،  از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد.
مدیریت کیفیت در داخل کارخانه شامل سه حوزه ی کلی است: کنترل مواد اولیه، کنترل حین تولید و کنترل نهایی محصول. با توجه به اینکه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر کیفیت محصول نهایی دارند، به ناچار باید مواد اولیه قبل از ورود به خط تولید کنترل گردند. همچنین با تغییر شرایط خط تولید و وجود خطاهای انسانی باید مرتبا پارامترهای کیفی در حین تولید محصول کنترل شود، تا از تولید محصول معیوب جلوگیری به عمل آید. در نهایت کنترل نهایی محصول به منظور اطمینان از کیفیت محصول می بایست صورت پذیرد.
سیستم مدیریت کیفیت سندپرداز با توجه به تمامی موارد کنترلی در شرکت های تولیدی، مانع از ورود کالای معیوب به انبار و یا تولید محصول معیوب خواهد شد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این سیستم دریافت خودکار کنترل حین تولید  از سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید است که با توجه به طرح کنترل موجود در سیستم مهندسی محصول فرستاده می شود.  

امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

*  امکان جمع آوری ساختارمند و یکپارچه درخواستها و نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل آنها با هدف برنامه ریزی برای رفع نیازهای آتی
*  نظارت مستمر بر سطح عملکرد ماشین آلات و خطوط تولید و کیفیت محصولات و میزان ضایعات
*  ایجاد بستر مناسب جهت پیاده سازی سیستمهای استاندارد مدیریت کیفیت مانند ISO
*  تعريف عيوب و معرفي تجهيزات و ابزار دقيق مورد نياز  هر آزمايش
*   ذخيره و نگهداری اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي آزمایش
*  ذخيره و نگهداري اطلاعات مربوط به پارامترهای کنترل کیفی مواد ورودی
*  ذخيره و نگهداري اطلاعات مربوط به پارامترهای کنترل کیفی محصولات و محصولات نیم ساخته در هر یک از فرآیندهای تولیدی
*  تعيين برگشت كالاي نامنطبق برمبناي رسيد موقت انبار يا سند كنترل كيفی
*  تعيين آزمايش‌هاي كنترل كيفي هر كالا، گروه بندي آزمايش‌ها  و محدوده قابل قبول هر يك از آزمايشها

تهیه گزارشات

*  گزارشات تولید و ضایعات ماشین آلات و خطوط تولید و توقفات ماشینهای تولیدی
*  گزارش صورت وضعیت اقلام تأیید شده یا تأیید نشده
*  برگه های ثبت نتایج آزمو