مدیریت تولید

مدیریت تولید

کارخانه برای هر شرکت تولیدی مرکز زنجیره تامین آن شرکت تولیدی می باشد، جایی که تقاضای مشتری، منابع تولید و محموله های تامین موجودیت دارند. با توجه به نقش این واحد در تامین بموقع تقاضای مشتری، کیفیت محصولات و همچنین بهای تمام شده، برنامه ریزی، کنترل و مدیریت آن بسیار حیاتی و حائز اهمیت است.  تغییرات سفارش، تغییرات در زمان تحویل مواد مورد نیاز برای تولید، خرابی ماشین آلات و ... اهمیت و لزوم تمرکز بر روی این موضوع را بیشتر نشان می دهد.

سیستم های یکپارچه مدیریت تولید شرکت سندپرداز مزایای زیر را برای شرکت های تولیدی به ارمغان می آورد:

·         افزایش کنترل عملیاتی خطوط تولیدی

·         کاهش موجودی محصولات، موجودی مواد نیمه ساخته و پای کار، موجودی مواد اولیه

·         افزایش بهره برداری از منابع و کاهش هزینه های تولید

·         کاهش گلوگاه های تولیدی و زمان بیکاری ماشین آلات و همچنین نیروی انسانی

·         بهبود تحویل به موقع سفارشات

 

سیستم های مدیریت تولید
 

 

مدیریت تولید سندپرداز به شرکت‌های تولیدی امکان کنترل همه جانبه و یکپارچگی برنامه‌ریزی تولید، مدیریت مواد، مدیریت کیفیت، مهندسی محصول و تعمیرات و نگهداری را خواهد داد.
 

مهندسی محصول

اين سيستم جهت نگهداری اطلاعات استاندارد درخت محصول  و فرآيندهای توليدی محصولات و محصولات میانی طراحی و پياده سازی شده است. در این سیستم کلیه اطلاعات مربوط به هر یک از عملیات تولیدی برای هر یک از محصولات که شامل لیست مواد مورد نیاز، لیست منابع مورد نیاز و طرح کیفیت می باشد، ثبت می گردد.  سيستم بهاي تمام شده از اطلاعات اين سيستم براي محاسبه بهاي تمام شده استاندارد استفاده و گزارش مربوطه را تهیه می نماید. همچنين سيستم كنترل توليد و سيستم برنامه ريزی مواد ، استاندارد مواد و پروسه محصولات را از اين سيستم بدست می آورند. علاوه بر این با استفاده از اطلاعات مربوط به طرح کیفیت، سیستم کنترل تولید به صورت خودکار اطلاعات مربوط به کنترل حین تولید را به سیستم کنترل کیفیت ارسال می کند.


امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

*       ثبت مشخصات فنی قطعات  محصول

*       ثبت جایگزینهای فنی قطعات
*       نگهداری نقشه های محصولات و قطعات
*       تعریف و امکان نگهداری تاریخچه تغییرات در درخت محصول
*       تعریف ضریب مصرف و درصد ضایعات برای موادو قطعات
*       امکان تعریف روشهای مختلف تولید برای یک محصول (OPC) و نگهداری تاریخچه تغييرات فرآيندهاي توليد محصول

*       امکان  استفاده از فرمول های متعدد برای مواد در هر عملیات (BOM)

*       تعیین ماشینآلات و نیروی انسانی لازمه هرمرحله از ساخت برای هریک از محصولات (BOR)

*       تعریف و ثبت دستورالعمل هاي كيفي براي مراحل تولید محصول (QP)

*       تعیین زمان استاندارد انجام هر مرحله از ساخت و زمان کل ساخت یک محصول

تهیه گزارشات

*        گزارش شناسنامه محصول
*        نمایش گرافیکی درخت  محصول
*        گزارش پارامترهای استاندارد کیفی یک محصول
*        گزارش زمان مورد نيازعمليات به تفكيك واحد محصول
*        گزارش مواد جایگزین
*        گزارش فرآیند تولید یک محصول
*        گزارش لیست یک مواد در محصولات مختلف
*        گزارش لیست عملیات

 
برنامه ریزی احتیاجات مواد

نگهداري موجودي مواد يا كمبود آن در صنايع مختلف، هزينه‌هاي هنگفتي به شركت‌هاي توليدي به خصوص در صنايع توليد انبوه تحميل مي‌كند و مديران را به تفكر بيشتر در جهت يافتن راهكار بهينه‌اي براي مقابله با اين معضل واداشته است. اصلي ترين دستاورد يك سيستم برنامه‌ريزي احتياجات مواد (MRP)  برنامه‌ريزي توليد قطعات وتامين مواد بصورتي است كه خط توليد قادر به توليد مقادير مورد نياز در زمان مورد نياز باشد، است. زمانبندي مناسب براي خريد مواد موردنياز از يك طرف و صدور سفارشات بموقع براي توليد قطعات از طرف ديگر منجر به دسترسي قابل اطمينان به مواد مورد نياز در خط توليد و تحويل به موقع محصولات بر اساس برنامه جامع توليد مي‌شود. در صورت پياده‌سازي موفق، سيستم برنامه‌ريزي احتياجات مواد مي‌تواند هزينه‌هاي كلي موجودي را بطور قابل توجهي كاهش دهد. این سیستم با دریافت اطلاعات لیست مواد مورد نیاز برای محصولات از سیستم مهندسی محصول برنامه ریزی مواد مورد نیاز را انجام می دهد.

امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

*        امکان تعریف و استفاده از دوره های زمانی متعدد برای برنامه ریزی مواد
*        تعيين اضافه ظرفيت مراكز توليد و يا كمبود ظرفيت آنان به تفكيك دوره هاي زماني انتخابي
*        ارتباط با سيستم مهندسی محصول و دريافت فرمول های ساخت
*        ارتباط با سيستم كنترل توليد و نمايش وضعيت توليد نسبت به برنامه
*        امکان صدور درخواست مواد از انبار براساس ساختار محصول
*        تهیه لیست سفارشات مواد
*        تعیین مقدار مصرف یک ماده در محصولات
*        تعیین مقدار مصرف یک ماده در برنامه تولید
*        تعیین مقدار نیاز برنامه تولید به خرید مواد  به تفکیک قرارداد های فروش یا محصولات
*     امکان اولویت دهی به محصولات بمنظور اولویت در تخصیص مواد
(بصورت خودکار و دستی )
*        امکان سفارش گذاری خرید براساس LotSize
*        امکان تعریف و  برنامه ریزی تامین مواد براساس LeadTime های مختلف
*        ارسال نتايج كليه گزارشات به محيط Excel  و ساير محيط هاي استاندارد(Office، Acrobat Reader و ...).
 
تهیه گزارشات
*        تعیین کسری مواد در برنامه
*        تعیین مواد مورد نیاز برای تولید محصول
*        نعیین مواد در راه
*        لیست کلیه نیازمندیها ی تولید
*        لیست مصرف یک مواد در برنامه تولید
*        سفارشات مواد به تفکیک محصول یا قرارداد
تهیه انواع گزارشات متنی ، گرافیکی ، سفارشی


مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت طیف وسیعی از فعالیت ها،  از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد.
مدیریت کیفیت در داخل کارخانه شامل سه حوزه ی کلی است: کنترل مواد اولیه، کنترل حین تولید و کنترل نهایی محصول. با توجه به اینکه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر کیفیت محصول نهایی دارند، به ناچار باید مواد اولیه قبل از ورود به خط تولید کنترل گردند. همچنین با تغییر شرایط خط تولید و وجود خطاهای انسانی باید مرتبا پارامترهای کیفی در حین تولید محصول کنترل شود، تا از تولید محصول معیوب جلوگیری به عمل آید. در نهایت کنترل نهایی محصول به منظور اطمینان از کیفیت محصول می بایست صورت پذیرد.
سیستم مدیریت کیفیت سندپرداز با توجه به تمامی موارد کنترلی در شرکت های تولیدی، مانع از ورود کالای معیوب به انبار و یا تولید محصول معیوب خواهد شد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این سیستم دریافت خودکار کنترل حین تولید  از سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید است که با توجه به طرح کنترل موجود در سیستم مهندسی محصول فرستاده می شود.  

امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

*  امکان جمع آوری ساختارمند و یکپارچه درخواستها و نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل آنها با هدف برنامه ریزی برای رفع نیازهای آتی
*  نظارت مستمر بر سطح عملکرد ماشین آلات و خطوط تولید و کیفیت محصولات و میزان ضایعات
*  ایجاد بستر مناسب جهت پیاده سازی سیستمهای استاندارد مدیریت کیفیت مانند ISO
*  تعريف عيوب و معرفي تجهيزات و ابزار دقيق مورد نياز  هر آزمايش
*   ذخيره و نگهداری اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي آزمایش
*  ذخيره و نگهداري اطلاعات مربوط به پارامترهای کنترل کیفی مواد ورودی
*  ذخيره و نگهداري اطلاعات مربوط به پارامترهای کنترل کیفی محصولات و محصولات نیم ساخته در هر یک از فرآیندهای تولیدی
*  تعيين برگشت كالاي نامنطبق برمبناي رسيد موقت انبار يا سند كنترل كيفی
*  تعيين آزمايش‌هاي كنترل كيفي هر كالا، گروه بندي آزمايش‌ها  و محدوده قابل قبول هر يك از آزمايشها

تهیه گزارشات

*  گزارشات تولید و ضایعات ماشین آلات و خطوط تولید و توقفات ماشینهای تولیدی
*  گزارش صورت وضعیت اقلام تأیید شده یا تأیید نشده
*  برگه های ثبت نتایج آزمونهای کنترل کیفی
*   گزارشات کنترل خروجی ماشین آلات و خطوط تولید

تعمیرات و نگهداری

در فرهنگ جدید صنعتی، نگهداری و تعمیرات مناسب، جزء لاینفك مدیریت بهره برداری صحیح و اقتصادی از تجهیزات و ماشین آلات است. در این راستا حجم زیاد دستگاهها و فعالیتهای روزمره و پیشرفت در زمینه علوم كامپیوتری نیاز به مكانیزه نمودن نظام تعمیراتی را الزامی نموده است. با یک برنامه‌ریزی بهینه نگهداری و تعمیرات فعالیتهایی نظیرکنترل تجهیزات و ماشین آلات تولیدی از نظر برنامه زمانبندی تعمیرات و تعویض قطعات بخوبی انجام میگیرد. بکمک تحلیلهای آماری هزینه‌های تعمیراتی کاهش مییابد و در سطح بهینه نگه داشته میشود. همچنین میتوان با یک برنامه ریزی مناسب نگهداری و تعمیرات دوره عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات را بیشینه ساخت، قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین آلات را افزایش داد، کارایی کلی فرایند تولید را ارتقا بخشید و تعمیرات اتفاقی تجهیزات و ماشین آلات را به حداقل رسانده و هزینه‌های توقفات خطوط تولید بر اثر خرابیهای دستگاه را کاهش داد.

امکانات و  ویژگیهای اصلی سیستم

*   امکان ورود درخواست تعمیرات موردی از تمام واحد ها به سیستم.
*   امکان برقراری ارتباط میان تعمیرات پیشگیرانه با برنامه تولید و تقویم کاری سالانه و امکان برنامه ریزی تعمیرات   منطبق با تعطیلات و برنامه تولید
*   ارتباط با سیستم دارایی ثابت و شناسایی و برنامه ریزی برای دارائیهایی که احتیاج به نگهداری و  تعمیرات  دارند
*   برنامه ریزی پیشگیرانه بر اساس دوره عملکرد ( بصورت دوره ای یا عملکرد که می تواند بر اساس تعداد تولید ماشین آلات, ساعت کارکرد ماشین آلات و غیره تنظیم شود)
*   برنامه ریزی و کنترل خرید خدمات از بیرون شرکت و صدور اسناد خودکار در سیستم مالی
*   برنامه ریزی خرید و کنترل موجودی انبار قطعات  فنی بصورت خودکار بر اساس پیش بینی مصرف
*   امکان افزودن مستندات و نقشه برای دستورات تعمیر
*   امکان استفاده از کد دارایی برای کلیه تجهیزات از سیستم دارایی ثابت
*   امکان درخواست خودکار کالا از انبار برای دریافت قطعات از انبار
*   امکان برنامه ریزی خرید با استفاده از طول عمر قطعات و موجودی و میزان مصرف آنها ( این امکان تواما با نرم افزار های PM , انبار و برنامه ریزی خرید امکان پذیر است )
*   امکان کنترل عملکرد واحد PM با توجه به توقف ماشین آلات و فرصتهای از دست رفته ( این امکان فقط در صورت ارتباط PM با نرم افزار کنترل تولید میسر  است ) 


گزارش ها
*        گزارشات پيش بيني نيروي انساني، مواد و قطعات مورد نياز مصرفي فعاليتها.
*        گزارشات دستورکارها از سوابق فعاليتهاي نگهداري و تعميرات.
*        گزارشات مرتبط با توقفات فني تجهيزات.
*        انواع گزارشات تعمیرات و نگهداری از قبیل گزارش کارهای تعمیراتی، درخواستهای خرید انبار قطعات، حواله های انبار فنی به واحد فنی و...
*        انواع گزارشات فعالیتهای پیشگیرانه از قبیل دستورالعمل پیشگیرانه هر دستگاه، برنامه تعمیرات پیشگیرانه ماشین آلات، گزارش برنامه روزانه تعمیرات پیشگیرانه و...
*        گزارش موجودی انبار قطعات و ملزومات فنی
انواع گزارشات تحليلي، آماري و مقايسه اي به صورت متني و نموداري


برنامه ریزی  و کنترل تولید

 در طي اين سيستم هدف در نهايت برآوردن تقاضا و سفارش مشتري به نحو مقتضي و در موعد مقرر است. فرايند برنامه‌ريزي توليد در واقع از پيش‌بيني و دريافت سفارشات مشتري شروع شده، با امكان سنجي چگونگي برآورد تقاضا، برنامه‌ريزي مواد موردنياز و برنامه‌ريزي كوتاه ‌مدت نهايتا با دستور توليد و پيگيري برنامه زمان‌بندي توليد و تحليل مغايرت‌ها و تلاش در رفع آنها خاتمه مي‌يابد.
تعيين برنامه زمانبندي توليد به عنوان يكي از عوامل كليدي موفقيت در هر سازمان توليدي نقش مهم و موثري دارد، زيرا زمانبندي توليد باعث جلوگيري از انباشت سرمايه، تقليل ضايعات، كاهش و يا حذف بيكاري ماشين‏آلات و تلاش براي استفاده بهتر از آنها، پاسخگوئي بموقع به سفارش‏هاي مشتريان و تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز در موقع مناسب می‏شود. در حال حاضر بیشتر كارخانجات كشور، بدون استفاده از روش‌هاي علمي برنامه‌ريزي توليد مشغول به كار هستند و لذا با مسائلي مانند وقفه‌‌هاي مختلف در توليد،‌ عدم وجود پيش بيني درخصوص مواد اوليه مورد نياز، مدت زمان لازم براي توليد، عدم توانايي تصميم گيري در خصوص تركيب توليد و ... مواجه هستند.

امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

*        امکان برنامه ریزی انواع سیستم های تولیدی با بکارگیری انواع مدل های برنامه ریزی ریاضی

*     امکان برنامه‌ريزي دوره‌اي توليد با استفاده از اطلاعات برگرفته از عملیات و فرمولاسيون توليد هر محصول، و اولويت بندی سفارشات با توجه به ظرفيت‌ها و نيز محدوديت‌هاي ماشين آلات و تجهيزات جانبي آنها.

*     پیگیری دقیق فرایند از مرحله ثبت سفارش تا تحویل به مشتری و پاسخ به اين پرسش كه چه محصولي، از چه سفارشي، در چه زماني، با استفاده از چه دستگاهي، توسط چه ابزاري و از چه موادي تهيه مي‌شود.
*        پيش‌بيني زمان تحويل سفارشات به مشتري با توجه به وضعيت توليد و حجم سفارشات موجود.
*     امكان صدور برنامه‌هاي روزانه ، شامل دستور كار توليد براي هر ايستگاه‌كاري با توجه به برنامه‌ي توليد ، وضعيت توليد محموله‌هاي قبلي و رخدادهاي پيش‌بيني نشده ، برنامه‌هاي بازكاري و توليد آزمايشي
*        امکان ارسال برتامه سیستم PLC با توجه به برنامه ریزی تولید انجام شده
*        امکان دریافت خودکار اطلاعات واقعی تولید با استفاده از سیستم PLC
*        صدور خودکار درخواست کالا از انبار بر اساس برنامه روزانه تولید بازای هر کارگاه
*        ايجاد یک پايگاه اطلاعاتي منسجم و یکپارچه از سابقه تولید شامل: عملكرد خطوط توليد، توقف ماشين‌آلات و دلايل آن و...

*        ارتباط با سيستم تداركات و ثبت مكانيزه درخواست خريد برای اقلام كسری

*        ارتباط با سیستم نت تجهیزات جهت هماهنگی برنامه نت با برنامه تولید

*        ايجاد سيستم شناسايي و رديابي محموله‌هاي توليد
*        گسترش افق برنامه‌ريزي و ايجاد ديد مناسب‌تري از وضعيت آتي توليد و سفارشات براي مديران سازمان
*        تعیین انحرافات تولید از برنامه ها
*        برنامه ریزی مجدد انحرافات تولید برای هر کارگاه
*        تعیین گلوگاه های تولید
*        ثبت ضایعات تولید  
*        امکان برنامه ریزی خدمات پیمانکاری در جریان تولید محصول

*        امكان ثبت اطلاعات مختلف عملكرد و نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفی (واقعی) به تفكيك مراحل

*        امكان ثبت آمار توقفات دستور ساخت ها به تفكيك ماشين آلات و ذكر علت های توقف

*        امكان صدور رسيدهای توليد محصولات، نيمه ساخته ها و ضايعات به تفكيك مراحل ساخت محصول در انبارهای محصول و يا ضايعات

     امکان برنامه‌ريزي دوره‌اي توليد با استفاده از اطلاعات برگرفته از عملیات و فرمولاسيون توليد هر محصول، و اولويت بندی سفارشات با توجه به ظرفيت‌ها و نيز محدوديت‌هاي ماشين آلات و تجهيزات جانبي آنها.

*     پیگیری دقیق فرایند از مرحله ثبت سفارش تا تحویل به مشتری و پاسخ به اين پرسش كه چه محصولي، از چه سفارشي، در چه زماني، با استفاده از چه دستگاهي، توسط چه ابزاري و از چه موادي تهيه مي‌شود.
*        پيش‌بيني زمان تحويل سفارشات به مشتري با توجه به وضعيت توليد و حجم سفارشات موجود.
*     امكان صدور برنامه‌هاي روزانه ، شامل دستور كار توليد براي هر ايستگاه‌كاري با توجه به برنامه‌ي توليد ، وضعيت توليد محموله‌هاي قبلي و رخدادهاي پيش‌بيني نشده ، برنامه‌هاي بازكاري و توليد آزمايشي
*        امکان ارسال برتامه سیستم PLC با توجه به برنامه ریزی تولید انجام شده
*        امکان دریافت خودکار اطلاعات واقعی تولید با استفاده از سیستم PLC
*        صدور خودکار درخواست کالا از انبار بر اساس برنامه روزانه تولید بازای هر کارگاه
*        ايجاد یک پايگاه اطلاعاتي منسجم و یکپارچه از سابقه تولید شامل: عملكرد خطوط توليد، توقف ماشين‌آلات و دلايل آن و...

*        ارتباط با سيستم تداركات و ثبت مكانيزه درخواست خريد برای اقلام كسری

*        ارتباط با سیستم نت تجهیزات جهت هماهنگی برنامه نت با برنامه تولید

*        ايجاد سيستم شناسايي و رديابي محموله‌هاي توليد
*        گسترش افق برنامه‌ريزي و ايجاد ديد مناسب‌تري از وضعيت آتي توليد و سفارشات براي مديران سازمان
*        تعیین انحرافات تولید از برنامه ها
*        برنامه ریزی مجدد انحرافات تولید برای هر کارگاه
*        تعیین گلوگاه های تولید
*        ثبت ضایعات تولید
*         
*        امکان برنامه ریزی خدمات پیمانکاری در جریان تولید محصول

*        امكان ثبت اطلاعات مختلف عملكرد و نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفی (واقعی) به تفكيك مراحل

*        امكان ثبت آمار توقفات دستور ساخت ها به تفكيك ماشين آلات و ذكر علت های توقف

امكان صدور رسيدهای توليد محصولات، نيمه ساخته ها و ضايعات به تفكيك مراحل ساخت محصول در انبارهای محصول و يا ضايعات

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت طیف وسیعی از فعالیت ها،  از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد.
مدیریت کیفیت در داخل کارخانه شامل سه حوزه ی کلی است: کنترل مواد اولیه، کنترل حین تولید و کنترل نهایی محصول. با توجه به اینکه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر کیفیت محصول نهایی دارند، به ناچار باید مواد اولیه قبل از ورود به خط تولید کنترل گردند. همچنین با تغییر شرایط خط تولید و وجود خطاهای انسانی باید مرتبا پارامترهای کیفی در حین تولید محصول کنترل شود، تا از تولید محصول معیوب جلوگیری به عمل آید. در نهایت کنترل نهایی محصول به منظور اطمینان از کیفیت محصول می بایست صورت پذیرد.
سیستم مدیریت کیفیت سندپرداز با توجه به تمامی موارد کنترلی در شرکت های تولیدی، مانع از ورود کالای معیوب به انبار و یا تولید محصول معیوب خواهد شد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این سیستم دریافت خودکار کنترل حین تولید  از سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید است که با توجه به طرح کنترل موجود در سیستم مهندسی محصول فرستاده می شود.  

امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

*  امکان جمع آوری ساختارمند و یکپارچه درخواستها و نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل آنها با هدف برنامه ریزی برای رفع نیازهای آتی
*  نظارت مستمر بر سطح عملکرد ماشین آلات و خطوط تولید و کیفیت محصولات و میزان ضایعات
*  ایجاد بستر مناسب جهت پیاده سازی سیستمهای استاندارد مدیریت کیفیت مانند ISO
*  تعريف عيوب و معرفي تجهيزات و ابزار دقيق مورد نياز  هر آزمايش
*   ذخيره و نگهداری اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي آزمایش
*  ذخيره و نگهداري اطلاعات مربوط به پارامترهای کنترل کیفی مواد ورودی
*  ذخيره و نگهداري اطلاعات مربوط به پارامترهای کنترل کیفی محصولات و محصولات نیم ساخته در هر یک از فرآیندهای تولیدی
*  تعيين برگشت كالاي نامنطبق برمبناي رسيد موقت انبار يا سند كنترل كيفی
*  تعيين آزمايش‌هاي كنترل كيفي هر كالا، گروه بندي آزمايش‌ها  و محدوده قابل قبول هر يك از آزمايشها

تهیه گزارشات

*  گزارشات تولید و ضایعات ماشین آلات و خطوط تولید و توقفات ماشینهای تولیدی
*  گزارش صورت وضعیت اقلام تأیید شده یا تأیید نشده
*  برگه های ثبت نتایج آزمونهای کنترل کیفی
*   گزارشات کنترل خروجی ماشین آلات و خطوط تولید

تعمیرات و نگهداری

در فرهنگ جدید صنعتی، نگهداری و تعمیرات مناسب، جزء لاینفك مدیریت بهره برداری صحیح و اقتصادی از تجهیزات و ماشین آلات است. در این راستا حجم زیاد دستگاهها و فعالیتهای روزمره و پیشرفت در زمینه علوم كامپیوتری نیاز به مكانیزه نمودن نظام تعمیراتی را الزامی نموده است. با یک برنامه‌ریزی بهینه نگهداری و تعمیرات فعالیتهایی نظیرکنترل تجهیزات و ماشین آلات تولیدی از نظر برنامه زمانبندی تعمیرات و تعویض قطعات بخوبی انجام میگیرد. بکمک تحلیلهای آماری هزینه‌های تعمیراتی کاهش مییابد و در سطح بهینه نگه داشته میشود. همچنین میتوان با یک برنامه ریزی مناسب نگهداری و تعمیرات دوره عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات را بیشینه ساخت، قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین آلات را افزایش داد، کارایی کلی فرایند تولید را ارتقا بخشید و تعمیرات اتفاقی تجهیزات و ماشین آلات را به حداقل رسانده و هزینه‌های توقفات خطوط تولید بر اثر خرابیهای دستگاه را کاهش داد.

امکانات و  ویژگیهای اصلی سیستم

*   امکان ورود درخواست تعمیرات موردی از تمام واحد ها به سیستم.
*   امکان برقراری ارتباط میان تعمیرات پیشگیرانه با برنامه تولید و تقویم کاری سالانه و امکان برنامه ریزی تعمیرات   منطبق با تعطیلات و برنامه تولید
*   ارتباط با سیستم دارایی ثابت و شناسایی و برنامه ریزی برای دارائیهایی که احتیاج به نگهداری و تعمیرات  دارند
*   برنامه ریزی پیشگیرانه بر اساس دوره عملکرد ( بصورت دوره ای یا عملکرد که می تواند بر اساس تعداد                 تولید ماشین آلات, ساعت کارکرد ماشین آلات و غیره تنظیم شود)
*   برنامه ریزی و کنترل خرید خدمات از بیرون شرکت و صدور اسناد خودکار در سیستم مالی
*   برنامه ریزی خرید و کنترل موجودی انبار قطعات  فنی بصورت خودکار بر اساس پیش بینی مصرف
*   امکان افزودن مستندات و نقشه برای دستورات تعمیر
*   امکان استفاده از کد دارایی برای کلیه تجهیزات از سیستم دارایی ثابت
*   امکان درخواست خودکار کالا از انبار برای دریافت قطعات از انبار
*   امکان برنامه ریزی خرید با استفاده از طول عمر قطعات و موجودی و میزان مصرف آنها ( این امکان تواما                با نرم افزار های PM , انبار و برنامه ریزی خرید امکان پذیر است )
*   امکان کنترل عملکرد واحد PM با توجه به توقف ماشین آلات و فرصتهای از دست رفته ( این امکان فقط در صورت ارتباط PM با نرم افزار کنترل تولید میسر  است )
 
گزارش ها
*        گزارشات پيش بيني نيروي انساني، مواد و قطعات مورد نياز مصرفي فعاليتها.
*        گزارشات دستورکارها از سوابق فعاليتهاي نگهداري و تعميرات.
*        گزارشات مرتبط با توقفات فني تجهيزات.
*        انواع گزارشات تعمیرات و نگهداری از قبیل گزارش کارهای تعمیراتی، درخواستهای خرید انبار قطعات، حواله های انبار فنی به واحد فنی و...
*        انواع گزارشات فعالیتهای پیشگیرانه از قبیل دستورالعمل پیشگیرانه هر دستگاه، برنامه تعمیرات پیشگیرانه ماشین آلات، گزارش برنامه روزانه تعمیرات پیشگیرانه و...
*        گزارش موجودی انبار قطعات و ملزومات فنی
*        انواع گزارشات تحليلي، آماري و مقايسه اي به صورت متني و نموداري.

برنامه ریزی  و کنترل تولید

 در طي اين سيستم هدف در نهايت برآوردن تقاضا و سفارش مشتري به نحو مقتضي و در موعد مقرر است. فرايند برنامه‌ريزي توليد در واقع از پيش‌بيني و دريافت سفارشات مشتري شروع شده، با امكان سنجي چگونگي برآورد تقاضا، برنامه‌ريزي مواد موردنياز و برنامه‌ريزي كوتاه ‌مدت نهايتا با دستور توليد و پيگيري برنامه زمان‌بندي توليد و تحليل مغايرت‌ها و تلاش در رفع آنها خاتمه مي‌يابد.
تعيين برنامه زمانبندي توليد به عنوان يكي از عوامل كليدي موفقيت در هر سازمان توليدي نقش مهم و موثري دارد، زيرا زمانبندي توليد باعث جلوگيري از انباشت سرمايه، تقليل ضايعات، كاهش و يا حذف بيكاري ماشين‏آلات و تلاش براي استفاده بهتر از آنها، پاسخگوئي بموقع به سفارش‏هاي مشتريان و تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز در موقع مناسب می‏شود. در حال حاضر بیشتر كارخانجات كشور، بدون استفاده از روش‌هاي علمي برنامه‌ريزي توليد مشغول به كار هستند و لذا با مسائلي مانند وقفه‌‌هاي مختلف در توليد،‌ عدم وجود پيش بيني درخصوص مواد اوليه مورد نياز، مدت زمان لازم براي توليد، عدم توانايي تصميم گيري در خصوص تركيب توليد و ... مواجه هستند.

امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

*        امکان برنامه ریزی انواع سیستم های تولیدی با بکارگیری انواع مدل های برنامه ریزی ریاضی

*     امکان برنامه‌ريزي دوره‌اي توليد با استفاده از اطلاعات برگرفته از عملیات و فرمولاسيون توليد هر محصول، و اولويت بندی سفارشات با توجه به ظرفيت‌ها و نيز محدوديت‌هاي ماشين آلات و تجهيزات جانبي آنها.

*     پیگیری دقیق فرایند از مرحله ثبت سفارش تا تحویل به مشتری و پاسخ به اين پرسش كه چه محصولي، از چه سفارشي، در چه زماني، با استفاده از چه دستگاهي، توسط چه ابزاري و از چه موادي تهيه مي‌شود.
*        پيش‌بيني زمان تحويل سفارشات به مشتري با توجه به وضعيت توليد و حجم سفارشات موجود.
*     امكان صدور برنامه‌هاي روزانه ، شامل دستور كار توليد براي هر ايستگاه‌كاري با توجه به برنامه‌ي توليد ، وضعيت توليد محموله‌هاي قبلي و رخدادهاي پيش‌بيني نشده ، برنامه‌هاي بازكاري و توليد آزمايشي
*        امکان ارسال برتامه سیستم PLC با توجه به برنامه ریزی تولید انجام شده
*        امکان دریافت خودکار اطلاعات واقعی تولید با استفاده از سیستم PLC
*        صدور خودکار درخواست کالا از انبار بر اساس برنامه روزانه تولید بازای هر کارگاه
*        ايجاد یک پايگاه اطلاعاتي منسجم و یکپارچه از سابقه تولید شامل: عملكرد خطوط توليد، توقف ماشين‌آلات و دلايل آن و...

*        ارتباط با سيستم تداركات و ثبت مكانيزه درخواست خريد برای اقلام كسری

*        ارتباط با سیستم نت تجهیزات جهت هماهنگی برنامه نت با برنامه تولید

*        ايجاد سيستم شناسايي و رديابي محموله‌هاي توليد
*        گسترش افق برنامه‌ريزي و ايجاد ديد مناسب‌تري از وضعيت آتي توليد و سفارشات براي مديران سازمان
*        تعیین انحرافات تولید از برنامه ها
*        برنامه ریزی مجدد انحرافات تولید برای هر کارگاه
*        تعیین گلوگاه های تولید
*        ثبت ضایعات تولید
*         
*        امکان برنامه ریزی خدمات پیمانکاری در جریان تولید محصول

*        امكان ثبت اطلاعات مختلف عملكرد و نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفی (واقعی) به تفكيك مراحل

*        امكان ثبت آمار توقفات دستور ساخت ها به تفكيك ماشين آلات و ذكر علت های توقف

*        امكان صدور رسيدهای توليد محصولات، نيمه ساخته ها و ضايعات به تفكيك مراحل ساخت محصول در انبارهای محصول و يا ضايعات

تهیه گزارشات

*       گزارش مقایسه برنامه با تولید محصول ، برنامه با فروش و سفارش مشتری .
*       گزارش چشم انداز بلند مدت تولید .
*       گزارش عملکرد هریک از مراحل تولید
*       انواع گزارشات روزانه مانند گزارش برنامه تولید روزانه و ضایعات ماشین آلات و خطوط تولید، گزارش روند فعالیتها، توقفات ماشین آلات و...
*       انواع گزارشات انبار مانند مرور موجودی، مقایسه موجودی با نقطه سفارش، گردش انبارها
*       انواع گزارشات کنترلی و پیگیری مانند پیگیری درخواستهای خرید، صورت وضعیت درخواستها و...
*       گزارش تجمعی برنامه هفتگی

سيستم  PLC

سیستم PLC شرکت سندپرداز با قرار گرفتن در خطوط تولیدی امکان مانیتورینگ آنلاین و دقیق خط تولید را به شرکت های تولیدی می دهد. به این ترتیب می توان اطلاعات دلخواه از خطوط تولید را به طور کاملا دقیق و پیوسته دریافت نمود. با یک سیستم PLC می توان اطلاعات واقعی تولید را بدست آورده و میزان مغایرت آنرا با برنامه ریزی تولید صورت گرفته تعیین کرد. همچنین  با مانیتورینگ پیوسته از خطوط تولید، علل مغایرت ها و انحرافات  کشف شده و می توان بستری برای بهبود و رفع نواقص و انحرافات تولید ایجاد کرد.


امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

 

*        مانيتورينگ آن لاين خط توليد توسط PC-HMI

*        برنامه ريزي براي سنسورهاي مستقر شده در خط توليد از طريق نرم افزار Cx-One.

*        برنامه ريزي سنسورهاي مستقر شده در خط توليد از طريق نرم افزار كنترل توليد شركت سند پرداز.

*        نطارت و كنترل بر كاركرد هر دستگاه با نصب سنسورهاي قبل و بعد آن.

*        نمايش تعداد شمارش هر سنسور بطور لحظه اي(به محض تحريك سنسور).

*        امكان گزارش گيري در پايان هر شيفت ، روز يا لحظه به لحظه از هر دستگاه.

*     ذخيره اطلاعات در داخل PLC  كه در صورت خرابي كامپيوتري كه عمل مانيتورينگ را انجام ميدهد اطلاعات تا يك ماه در داخل PLC ذخيره شود و به محض باز شدن نرم افزار بطور خودكار تخليه اطلاعاتي از PLC صورت مي گيرد.

*        ذخيره اطلاعات هر سنسور در پايگاه داده مربوطه به محض تحريك (بصورت ON Line).

*        ذخيره اطلاعات تمامي سنسور در پايگاه داده مربوطه هر 5 دقيقه يك بار.

*        ذخيره اطلاعات تمامي سنسور در پايگاه داده مربوطه از حافظه PLC هر 45 دقيقه يك بار.

*        امكان گزارش گيري و بدست آوردن مغايرت با استفاده از سه گزارش بالا.

*        امكان نصب و استقرار كامپيوتر هاي  حاوي حاوي نرم افزار PC-HMI در خط توليد براي كنترل و نظارت  خط توليد توسط تكنسين هاي هر بخش .

*        امكان ارسال پيام مسئول خط به هر كدام از استيشن هاي نصب شده در خط توليد.

*        امكان برنامه ريزي هر سنسور تا وقتي كه به تعداد شمارش مورد انتظار رسيد توسط يك پيام مسئول مربوطه را مطلع كند.

*        امكان بدست آوردن تعداد ضايعات در پايان روز بين هر دو عمليات(در صورتي كه محصول معيوب در خط به محظ شناسايي از خط خارج شود) يا دوره هاي زماني خاص .

*        ملاحظه Data Flow خط توليد.

*        امكان جمع اوري اطلاعات هر عمليات توسط چند سنسور .

*     امكان دادن  چند برنامه به يك سنسور يا سنسورهاي موجود در خط تا زماني كه برنامه فعال فعلي به اتمام رسيد  برنامه قبلي از روي خط توليد يا سنسور مورد نظر حذف برنامه جديد فعال شود.

*        ملاحظه و بازيابي اطلاعات موجو د بر روي هر سنسور.سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید به عنوان بخشی از مجموعه یکپارچه سیستم های سندپرداز در کنار سیستم های فروش، تدارکات،

مهندسی محصول، انبار و کنترل کیفیت به نیاز شرکت‌های تولیدی برای مدیریت مؤثر فرایند تولید پاسخ می‌دهد