صنایع فلزی

اولين اتومبيل سواري كه وارد ايران گشت يك اتومبيل فورد بود كه در اوايل قرن بيستم بدستور مظفرالدين شاه قاجار از كشور بلژيك خريداري شد. اين اتومبيل كه دود زيادي از آن خارج مي‌شد به "كالسكه دودي" معروف بود. 

اولين اتومبيل ساخته شده در ايران اتومبيل "پيكان" بود كه در شركت سهامي عام "كارخانجات‌‌صنعتي ايران ناسيونال" تحت ليسانس كارخانه تالبوت انگلستان ساخته و در سال 1346 وارد بازار شد. این سرآغاز شکل گیری صنعت بزرگ و مادر خودرو سازی در کشورمان بود

پس از انقلاب نیز سیر تکامل و پیشرفت صنعت خودرو درکشوررا می توان به 5 دروه تقسیم نمود .

دوره اول : (از سال 1336 تا 1359) دوره شكل‌گيري صنعت مونتاژ

دوره دوم : ( از سال 1359 تا 1371) دوره پس از انقلاب شكوهمند اسلامي وسپس دوران جنگ تحميلي

دوره سوم :(از سال 1371 تا سال 1382) شكوفايي و توسعه صنعت خودرو

دوره چهارم :( از سال 1382 تا سال 1384) رقابتي شدن صنعت خودرو با هدف ايجاد و توسعه فرصتهاي صادراتي 

دوره پنجم: (از سال 1384 تاکنون) جهاني شدن صنعت خودرو با هدف رهبري بازار منطقه

از سال 1373 و با تغییر نگرش در صنعت خودرو سازی از مونتاژ ،  به ساخت قطعه در داخل ، قطعه سازان به مرور شروع به شکل گیری در کنار صنعت خودرو گرفتند در این دوره اتفاقات مهمی شکل گرفت ازجمله ؛

-         تقویت و ایجاد شرکت های مهندسی و تامین قطعات خودور

-         بکارگیری ظرفیت های خالی صنایع و توسعه صنعت قطعه سازی

-         گسترش توان طراحی خودور و قطعات آن

-         اصلاح ساختار تولید از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی

-         ایجاد مراکز آزمون خودور و قطعات

نرخ رشد تولید خودرو در کشور از 72 هزار دستگاه در سال 1373 به 1 میلیون و 700 هزار دستگاه در سال 1391 افزایش یافته است.

تقاضای سالانه خودرو در حال حاضر بیش از 1 میلیون 500 هزار دستگاه بوده که با توجه به جوان بودن جمعیت کشور پیش بینی می شود این نیاز به بیش از 3 میلیون در سال برسد و این یعنی نیاز به تولید قطعه رو به افزایش بوده و شرکت ها قطعه ساز نیز با توجه به پیشرفت صنعت خودور بایستی رشد و توسعه در خود را جزو اهداف اصلی قرار دهند .

ازسوی دیگر رسالت مجموعه های نرم افزاری در این توسعه بسیار پررنگ تر از گذشته به چشم می خورد