صفحه نخست  راهکار صنایع   صنایع کاشی و سرامیک

صنایع کاشی و سرامیک

   کشور ایران با تاریخ و تمدن کهن در هنر و صنعت و برخورداری از ذخایر متنابهی از مواد اولیه از دیرباز با عنوان بستری مناسب برای صنعت کاشی و سرامیک مطرح بوده است. تولید کاشی و سرامیک در این سرزمین از مراحل بسیار اولیه و با روشهای ابتدایی از حدود 1250 سال قبل از میلاد مسیح با تولید انواع آجرهای لعابدار، کاشی های تزیینی و مینا آغاز شده است.
صنعت سرامیک ایران در ده سال اخیر رشد چشمگیری داشته به طوری که در طی 10 سال گذشته تعداد کارخانه های کاشی در کشور بیش از 200% افزایش یافته است. در حالیکه در طی سال های گذشته متوسط رشد جهانی تولید کاشی در حدود 4/8 درصد بوده است. ظرفیت کارخانجات کاشی در ایران در سال 1379، 60 میلیون متر مربع بوده و پیش بینی می شود تا سال 1393 به حدود 340 میلیون متر مربع افزایش یابد. طبق آمار، در سال 1378 تعداد 30 واحد تولیدی انواع کاشی به ظرفیت اسمی سالیانه 67/1 میلیون متر مربع، حدود 60/9 میلیون متر مربع انواع کاشی (74 درصد کاشی دیواری و 26 درصد کاشی کف) تولید نموده اند که از این میزان 91 درصد به مصرف داخل رسیده و 9 درصد آن صادر شده است. با رشد روزافزون تولید کاشی در کشور، ایران تا پایان سال 2006 میلادی با تولید بیش از 150 میلیون متر مربع کاشی که حدود 3 درصد کل تولید جهانی می باشد، از مقام پانزدهم به مقام نهم ارتقا پیدا کرده است که نشانگر رشد چشمگیر تولید در این صنعت می باشد.
11.jpg
در حال حاضر حدود 90 واحد فعال تولید کاشی و سرامیک و در حدود 15 کارخانه تولید مواد اولیه و لعاب در کشور فعال می باشد. در استان های مرکزی کشور بویژه یزد، به دلیل دسترسی آسان و وفور نسبی مواد اولیه، تعدا کارخانه های احداث شده بیش از سایر استان های کشور بوده است. مجموع عوامل فوق باعث گردید تولید کاشی و سرامیک در ایران با جهش .قابل توجه به مرز 300 میلیون متر مربع در سال افزایش یابد