کدگذاری

مساله کدگذاری در شرکت‌های کاشی و سرامیک بسیار مهم می‌باشد. با توجه به تنوعی که در محصولات از نظر نوع، سایز، رنگ، درجه، قالب، لعاب و ... وجود دارد، ارائه روش کدینگ محصولات همواره یکی از مسائل حائز اهمیت در این صنایع بوده است، چرا که کدینگ موثر و بادوام برای یک شرکت، توان آن شرکت را برای ردیابی، گزارش‌گیری به موقع و نتیجه‌گیری منطقی افزایش می‌دهد.
 
دریافت فایل اطلاعات بیشتر(ویژه کاربران )