پخت سوم

معمولا در شرکت‌های کاشی‌سازی دو نوع سالن تولید وجود دارد: دوپخت و پخت سوم.

در سالن دوپخت، کاشی‌های ساده تولید می‌شوند. منظور از کاشی ساده، کاشی‌هایی است که بدون هیچ‌گونه نقش برجسته و تنها با طرح‌های ساده می‌باشند. تمامی مراحل ساخت کاشی از ابتدای ورود خاک به کارخانه در سالن دوپخت و در بخش‌های مختلف آن انجام می‌گیرد. کاشی ها پس از تولید در سالن پخت دوم، به قسمت بسته‌بندی منتقل می‌شوند، علاوه‌براین کاشی های تولیدشده می‌توانند بعنوان مواد اولیه‌ برای سالن دیگری به نام پخت 3 که در آن کاشی‌های تزئینی با نقش‌های برجسته و زیبا و همچنین کاشی‌های حاشیه تولید می‌شود، استفاده شوند. اگر فرآیند پخت سوم برون سپاری شود یک فرآیند کارمزدی است که نحوه سیستمی کردن آن نسبت به حالتی که این فرایند در داخل شرکت انجام می گیرد، متفاوت می باشد...  

دریافت فایل اطلاعات بیشتر(ویژه کاربران )