سیستم ارسال پیامک در ساختار سیستم فرایندی سندپرداز به افزایش کنترل ها و افزایش سرعت اجرای فرایند کمک موثری می نماید.

این سیستم دارای سه نوع سرویس می باشد:

·         سرویس ارسال کاربرمحور،

·         سرویس ارسال فرایندمحور،

·         سرویس ارسال گزارش محور.

 سیستم ارسال کاربرمحور

در این سیستم کاربر قادر است انواع پیام ها را به صورت دلخواه طراحی نموده و برای افراد مشخصی طبق گروه های تعیین شده به صورت لحظه ای یا بر اساس برنامه زمانی ارسال نماید. پیام هایی از قبیل:

·         تبریک روز تولد

·         دعوت به نمایشگاه

·         معرفی محصولات جدید

این پیامک ها می تواند به صورت دستی توسط کاربر ارسال شود یا بر اساس یک برنامه زمانی مشخص.

 سیستم ارسال فرایندمحور

این سیستم می تواند توسط کاربر و در هر نقطه از فرایند طراحی شود. نقاطی از قبیل صدور حواله، خروج از انبار، صدور فاکتور، صدور چک، دریافت چک، عقد قرارداد و . .  باشد.

پیامک می تواند علاوه بر شخص مورد نظر، برای گروهی از کاربران نیز ارسال شود.

همچنین پیامک می تواند بر اساس زمانبندی مشخصی ارسال شود، مثلا یادآوری به مشتری سه روز قبل از سررسید چک.

در ارسال فرایند محور، کاربر می تواند محتوای پیامک را به سلیقه شخصی تعیین نماید. برخی انواع پیامک های فرایند محور به شرح زیر است:

·         ارسال پیام خودکار با خروج بار از کارخانه برای مشتری ( حاوی اطلاعات حمل و اطلاعات اصلی حواله )

·         ارسال پیام تشکر از خرید مشتری با هر فروش (حاوی اطلاعات اصلی فاکتور )

·         ارسال خودکار پیام n  روز قبل از سررسید چک مشتری

·         ارسال خودکار پیام تشکر بابت وصول چک مشتری

·         ارسال خودکار همزمان با ثبت چک برگشتی

 سرویس گزارش محور

در این سرویس اطلاعات یک گزارش که قبلا در سیستم طراحی شده است به صورت زمان بندی شده و دوره ای جهت مدیران و افراد کلیدی ارسال می شود. مواردی از قبیل:

·         آمار فروش دوره ای (روزانه، ماهانه، سه ماهه و . . )

·         آمار تولید دوره ای (روزانه، ماهانه، سه ماهه و . . )

·         جمع واریزی ها و وصولی ها طی دوره

·         موجودی بانک ها

·         اقلام زیر نقطه سفارش

·         . . .