صفحه نخست  دوره براورد و محاسبه بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت و آنالیز حساسیت در شرکت کسب و کار ارزش آفرینان بر
دوره براورد و محاسبه بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت و آنالیز حساسیت در شرکت کسب و کار ارزش آفرینان بر

دوره براورد و محاسبه بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت و آنالیز حساسیت در شرکت کسب و کار ارزش آفرینان برگزار شد.

1392/03/06
 شرکت کسب و کار ارزش آفریناندر شهرستان سقز واقع است و جزو شرکت های پیشرو در زمینه تولید و عرضه قند و برنج و چای محسوب می شود.