یکی از معضلات شرکت های تولیدی، امکان ردگیری و کنترل ورود و خروج سیستماتیک کالا از انبار می باشد. این مشکل، در نقاط مختلف فرایند تامین و تدارک کالا، کنترل تولید، فروش و خدمات پس از فروش به چشم می خورد.

 

فرایند تامین و تدارکات کالا

نیاز: گاهی اوقات فروشنده قبل از حمل، اطلاعات کاملی از محموله از قبیل کد کالا، سریال نامبر، تاریخ تولید، تاریخ تضمین و . . . در اختیار خریدار قرار می دهد که عصاره آن در سریال نامبر نگهداری می شود و خریدار تمایل دارد ضمن ثبت آن در سیستم، کنترل اقلام وارد شده را توسط بارکدخوان یا RFID انجام دهد تا از ورود کالای مطلوب مطمئن گردد.

راهکار: برای این منظور، اطلاعات مربوط به کالای حمل شده به صورت الکترونیکی از فایل اکسل قابل بارگذاری در سیستم است و به عنوان یک مجوز ورود کالا با عطف و ربط لازم به سفارش خرید مربوط در سیستم ثبت می گردد. در هنگام رسید موقت، تنها کالاهایی اجازه ورود دارند که قبلا سریال آن ها در مجوز مربوط ثبت شده است. در هنگام انبارداری نیز محل نگهداری کالا با سریال نامبر مربوط در سیستم ثبت می شود و اگر کالا بزرگ باشد و از طریق لیفتراک جابجا شود، امکان جانمایی آن با استفاده از GPS نیز وجود خواهد داشت.

فرایند: به طور شماتیک فرایند خرید می تواند به صورت زیر از بالا به پایین باشد:

 diag.jpg

بارکدخوان: در فرایند فوق، اطلاعات حمل می تواند به صورت الکترونیکی از فایل مشتری دریافت می شود که پس از تایید مدیر تدارکات به صورت خودکار تبدیل به مجوز ورود کالا می شود. سپس در رسید موقت، کالا با استفاده از دستگاه بارکدخوان یا RFID شناسایی شده و در صورت تطابق با اطلاعات فروشنده، اجازه ورود می یابد. هنگام کنترل کیفیت نیز کلیه کالاها با بارکدخوان شناسایی شده و اطلاعات کیفی آن ثبت خواهد شد. در زمان رسید قطعی نیز محل نگهداری کالا با سریال نامبر مشخص تعیین می شود به گونه ای که به فقط کالا بلکه یک سریال نامبر مشخص نیز قابل ردگیری خواهد بود خصوصا اگر کالا بزرگ باشد و با لیفتراک حمل گردد از طریق امکانات GPS محل کالا به دقت کافی قابل تشخیص خواهد بود.

 

 

فرایند کنترل تولید

نیاز: ثبت اطلاعات مربوط به قطعات مورد استفاده در فرایند تولید نقش مهمی در خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات مشتریان دارد. همچنین گاهی اوقات استفاده از قطعات با ویژگی های خاص در فرایند تولید مورد نیاز است که باید از انبار تحویل شود یا در خط تولید مورد استفاده قرار گیرد.

راهکار: برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز برای تولید محصول در مراحل مختلف باید در اختیار مدیر تولید قرار گیرد و مدیر تولید می تواند از وجود کالا با ویژگی های خاص (مثلا تاریخ تواید) آگاه شده و مورد استفاده قرار دهد.

فرایند: به طور شماتیک فرایند تولید می تواند به صورت زیر از بالا به پایین باشد:

 diag2.jpg

بارکدخوان: در فرایند فوق و هنگام تحویل قطعات به خط، سریال نامبر قطعات از طریق بارکدخوان یا RFID به صورت خودکار از روی کالا خوانده شده و در حواله مصرف مربوط ثبت می شود. به هنگام تولید نیز سریال نامبر مورد نیاز بر اساس فرمت تعیین شده توسط سیستم تولید شده که قابل پرینت و الصاق به محصول در هر مرحله خواهد بود. سریال نامبر می تواند جهت کالا، جهت بسته، جهت کارتن و جهت پالت نیز به تفکیک تولید شود.

در ضمن ساختار سریال نامبر تولیدی توسط سیستم به گونه ای است که می تواند اشکال مختلف کالا (مثلا ایتم / کارتن / پالت) را با اجزاء و قطعات به کار رفته در آن مرتبط سازد.

 

 

فرایند فروش

نیاز: ثبت اطلاعات مربوط محصولات فروخته شده اهمیت زیادی دارد هم از جهت خدمات پس از فروش و هم از جهت جلوگیری از تقلب و رسیدگی به شکایات مشتریان. خصوصا اشتباهات مربوط به تحویل محصول نادرست به مشتری معمولا بسیار زیانبار است.

راهکار: برای این منظور، اطلاعات مربوط به کالای فروخته شده در مجوز تحویل کالا ذکر می شود و سیستم از تحویل کالای نادرست جلوگیری می نماید. همچنین اطلاعات مربوط به کالای فروش رفته در انبار محصول از طریق سریال نامبر شناسایی شده و قابل ردگیری است.

فرایند: به طور شماتیک فرایند فروش می تواند به صورت زیر از بالا به پایین باشد:

 diag3.jpg

بارکدخوان: در فرایند فوق کالاها یا سریال نامبرهای قابل تحویل در مجوز تحویل مشخص می شود. جنسی که از انبار خارج می شود توسط دستگاه بارکدخوان یا RFID شناسایی شده و در صورت عدم همخوانی با مجوز تحویل، از خروج آن جلوگیری می شود و در صورت تطابق، سریال نامبر مربوط در برگه حواله درج می گردد. همچنین در هنگام خروج کالا از کارخانه، مجددا تطابق کالای خارج شده با مجوز به صورت خودکار کنترل می شود.

 

 

فرایند خدمات پس از فروش

نیاز: عدم کنترل مناسب در خدمات پس از فروش خصوصا برای کالاهایی که دوره تضمین دارند بسیار زیانبار و غیرقابل جبران است و بسیار شرکت های خوش نام که به دلیل ریخت و پاش های دوره تضمین، با زیان های هنگفت روبرو شده اند.

راهکار: کنترل روی کالا، تعمیرات انجام گرفته و قطعات تعویضی فقط با سریال نامبر امکان پذیر است. برای این منظور باید کالای مورد خدمات مورد از نظر زمان تولید، زمان تحویل و دوره گارانتی مورد شناسایی قرار گیرد. این موضوع علاوه بر کالا برای قطعات درون آن نیز موضوعیت دارد. قطعات درونی تعویض شده و قطعات معیوب باید با سریال نامبر شناسایی شده و در تاریخچه کالای اصلی نگهداری شود.

فرایند: به طور شماتیک فرایند خدمات پس از فروش می تواند به صورت زیر از بالا به پایین باشد:

 diag4.jpg

بارکدخوان: در فرایند فوق درخواست تعمیرات برای کالاها با سریال نامبر مربوط ثبت می شود و سیستم وضعیت آن از نظر گارانتی بودن را تعیین می کند. هنگام پذیرش کالا سریال نامبر کالا توسط بارکدخوان یا RFID شناسایی شده و کالا پذیرش می شود. در تمام مراحل سریال نامبر توسط بارکد خوان شناسایی و ثبت و ضبط می گردد به گونه ای که فرایند تعمیر کاملا قابل ردگیری خواهد بود.

 

مزایای ردگیری کالاها بر اساس سریال نامبر و استفاده از بارکد خوان به شرح زیر است:

·         جلوگیری از بینظمی در انبارها

·         موجودیت یافتن محصولات از زمان ورود به کارخانه

·         سهولت ثبت دیتا بدلیل کاهش رکوردهای ثبتی

·         کاهش تعداد فرم‌های چاپی

 

·         کاهش خطای کاربر 

 

·         سهولت ردگیری محصولات مشتری و رسیدگی به شکایات آنها

·         امکان ردیابی محصول از لحاظ مواد و قطعات تشکیل دهنده آن

·         امکان جانمایی محصولات در انبار با کمک سیستم GPS

·         امکان کنترل ورود و خروج کالا از انبار با کمک RFID

·         امکان ردگیری اجزا یک محصول به صورت درختی و نامحدود 

·         خدمات پس از فروش کیفی تر و ارزان تر.