صفحه نخست  مرکز آموزش های کاربردی سندپرداز با همکاری کانون نهادهای سرمایه گذاری برگزار کرد.
مرکز آموزش های کاربردی سندپرداز با همکاری کانون نهادهای سرمایه گذاری برگزار کرد.

مرکز آموزش های کاربردی سندپرداز با همکاری کانون نهادهای سرمایه گذاری برگزار کرد.

1392/04/12
در تاریخ دهم تیرماه دوره نظری–کاربردی "برآورد و محاسبه بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت آنالیز حساسیت و تحلیل سودآوری با رویکرد SAP "توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از کانون سرمایه گذاری ایران، این دوره با همکاری مرکز آموزش های کاربردی سندپرداز برگزار شد و مفاهیم پایه مهندسی محصول، مفاهیم پایه بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت و برآورد بهای تمام شده و آنالیز حساسیت رئوس مطالب این دوره را تشکیل می دادند.