زمینه فعالیت:

سازه‌ پردازان

گروه:
زمینه فعالیت:صنایع خودرو و قطعه سازی
راهکار صنایع: صنایع خودرو و قطعه سازی
محل جغرافیایی: شهرک صنعتي شمس آباد
وب سایت شرکت: www.sazehpardazan.com