زمینه فعالیت:

مدیریت توسعه انرژی تامین

گروه:هلدینگ انرژی شستا
زمینه فعالیت:مهندسین مشاور و پیمانکاری
راهکار صنایع: مهندسین مشاور و پیمانکاری
تاریخ:95
محل جغرافیایی:تهران
وب سایت شرکت: http://www.tedco.co
محورهای اصلی فعالیت: مدیریت و بهره‌برداری نیروگاه‌های واگذارشده به شستا
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های حرارتی
ارایه خدمات انرژی (ESCO)
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های کوچک
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر
آب مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب
مشارکت در سرمایه‌گذاری و احداث سیستم‌های آب شیرین‌کن