نگهداری و تعمیرات

 
کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و بهبود بهره‌وری ماشین‌آلات    
 

 
o        معرفی
 
در طول ساليان بسيار، در اكثر سازمان‌ها و شركت‌ها تمامي تمركز مديريت به فعاليت‌هاي توليدي معطوف شده و به موضوع نگهداري و تعميرات به چشم يك فعاليت غيرضروري نگريسته مي‌شد؛ اين نگرش سبب گرديده بود تا فعاليت‌هاي نِت ناديده گرفته شوند. اما در سال‌هاي اخير سياست‌هاي سازماني و نيازمندي‌هاي كسب و كار باعث شده تا مديران توجه بيشتري به نگهداري و تعميرات مبذول داشته و يكي از دلايل اصلي آن هم اين است كه هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات در سازمان‌ها در شمار يكي از هزينه‌هاي اصلي درآمده است. هزينه‌ بالاي بخش نگهداري و تعميرات كارخانجات اين توان بالقوه را در مديريت ايجاد كرده است كه بتواند با بذل توجه به مفاهيم نت، از بسياري از اين هزينه‌ها پيش‌گيري نمايد.
با استقرار روش‌هايي كه در اين گام‌ها توضيح خواهيم داد مي‌توان هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات را تا حدود بسيار بالایي كاهش داد. با تركيب مناسب برنامه‌هاي فهرست شده در ذيل در بخش نگهداري و تعميرات، در ميان‌مدت و كلان‌مدت منافع بسيار زيادي نصيب سازمان خواهد گرديد. تجارب سازمان‌ها نشان داده است كه با اجراي روش‌هاي مناسب نگهداري و تعميرات و توجه نمودن به تجارب ارزنده نِت سازمان‌ها، كاهش هزينه‌ها تا ميزان بيست تا سي درصد ممكن خواهد بود. مديران نگهداري و تعميرات صنايع موفق گرديده‌‌اند با بكارگيري تركيبي مناسب از روش‌هاي ذيل كنترل بيشتر و موثرتري بر عملكرد سازمان داشته باشند و به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يابند. ميزان موفقيت كسب شده به تعريف دقيق اهداف و چگونگي اجراي فعاليت‌هاي تعريف شده در سيستم يكپارچه توليد و نِت بستگي دارد.
 
o        امکانات و ویژگیها
·         شناسنامه کامل ماشین آلات و تجهیزات
·         بانک اطلاعات قطعات فنی و قطعات مشابه
·         لیست قطعات تجهیزات
·         نقشه های تجهیزات
·         سازندگان تجهیزات
·          راهنمای رفع عیب تجهیزات
·         تعریف گروه های تعمیراتی
·         انواع سرویس ها و تعمیرات تجهیزات
·         مراحل و تناوب انجام سرویسها
·         تعیین نیروی انسانی و قطعات مورد نیاز سرویسها
·         برنامه تعمیرات و بازرسی پیشگیرانه
·         برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه
·         صدور خودکار دستور کار بر اساس برنامه پیشگیرانه
·         بالانس کردن عملیات بصورت هفتگی/ماهانه
·         درخواست کالا از انبار فنی
·         مصرف مواد و قطعات در تعمیرات
·         تخصص استفاده شده در تعمیرات
·         تعیین کارشناس مختص به فعالیت توسط سرپرست یا مدیر مربوطه
·         گزارش کار واحد تعمیرات
·         فرایند درخواست تعمیرات موردی
·         تعمیرات پیشگیرانه( PM )
·         درخواست تعمیرات موردی(EM)
·         تعمیرات اساسی (OH)
·         تعمیرات اصلاحی (CM)
·         فرایند تعمیرات خارج از سازمان
·         بهای تمام شده تعمیرات
·         تاثیر تعمیرات موردی بر تعمیرات پیشگیرانه
·         گروه بندی پرسنل واحد تعمیرات بر اساس تخصص
·         توجه به تقویم کاری سازمان ( تعطیلات، برنامه تولید و .. )
·         امکان ورود درخواست تعمیرات موردی از تمام واحد ها به سیستم.
·         تعريف و طبقه بندي رسته هاي تعميراتي.
·         تعريف و طبقه بندي انواع عمليات نگهداري.
·         تعريف انواع درخواستها.
·         يکپارچه سازي فعاليت ها دربخش هاي مختلف.
·         انجام محاسبات و برنامه ريزي بر اساس شرايط واقعي.
·         سهولت ايجاد تغيير در برنامه ريزي و شیفت خودکار برنامه ها از تغییر ایجاد شده در حداقل زمان.
·         حفظ سوابق بروز عيوب در شرايط مشابه براي برنامه ريزي آتي.
·         ایجاد سرعت و دقت در انجام عملیات نگهداری و تعمیرات
·         دسترسي سريع به اطلاعات
·         حفظ اطلاعات و قابليت دسترسي به سوابق نگهداری و تعمیرات هنگام بروز مسائل غير منتظره.
·         جستجو سريع روي اطلاعات.
·         تسهیل در فرایند تصمیم گیری بدلیل وجود گزارشات  کنترلی و مدیریتی
·         تسهيل تصميم گيري مديريت عالي سازمان با امکان دسترسي سريع به اطلاعات دقيق.
·         ارتباط با سیستم دارایی ثابت بر اساس کدینگ دارایی
·         امکان ارتباط با سیستم حسابداری و صدور خودکار سند حسابداری در صورت لزوم
·         امکان افزودن مستندات ماشین آلات و نقشه ها و دستورات تعمیر و سرویس 
·         امکان استفاده از کد دارایی برای کلیه تجهیزات از سیستم دارایی ثابت
·         امکان درخواست خودکار کالا از انبار برای دریافت قطعات از انبار
·         امکان کنترل عملکرد واحد PM با توجه به توقف ماشین آلات و فرصتهای از دست رفته ( این امکان فقط در صورت ارتباط PM با نرم افزار کنترل تولید میسر است )
·         تهیه انواع گزارشات مورد نیاز