صفحه نخست  برنامه ریزی منابع سازمان   داشبورد و گزارشات تحلیلی

داشبورد و گزارشات تحلیلی

 

Ø      امکانات سیستم تحلیل اطلاعات :

 

 
1-     یکپارچه سازی داده ها (  Data Integration )
2-     پردازش ، تجزیه و تحلیل داده ها ( Data Pre-Processing & Analysis )
3-     مصور سازی داده ها ( Data Visualization )
 

 
سیستم تحلیل اطلاعات ، پس از آماده سازی دیتاسورس های پردازش شده و آماده جهت ساخت گزارشات ، با بکارگیری ابزار مختلف ، در قالبهای تحلیلی و گرافیکی ، اقدام به ارائه گزارشات و نمودارهای متنوع بصورت تک به تک یا بصورت گروهی در قالب داشبوردهای مختلف مدیریتی مینماید.

 
کاربران ، بر اساس میزان دسترسی تعیین شده برای آنها میتوانند به داشبوردهای مخصوص خود دسترسی داشته و با انتخاب هریک از آنها ، گزارشات مورد نظر خود را بگیرند.