حسابداری مالی

o       حسابداری مالی
o        معرفی
فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمان‌ها و موسسات اقتصادي از مهم‌ترين اهداف سيستم حسابداري مالي تلقي میشود. اين اطلاعات، مجموعه‌ي عمليات سازمان‌ها و موسسات ياد‌شده را در قالب شاخص‌هاي كمّي بيان مي‌كند و زمينه هاي لازم را براي كنترل و برنامه‌ريزي‌هاي مديريت مهيا مي‌سازد. سیستم حسابداری وظیفه تعریف سال مالی، ثبت، کنترل و نگهداری اسناد حسابداری، تهیه گزارشهای تراز و دفاتر بصورت آزمايشي و قطعي، كنترل و بستن حساب و انتقال به سال بعد و تهیه گزارشهای کنترلی را به عهده دارد.
 
o        امکانات و ویژگیها
·         طبقه بندی حسابها تا نه سطح: طبقه حساب، گروه، زیر گروه، کل، معین واسط، معين و سه سطح تفصیل
·         ثبت اطلاعات سند حسابداری با وضعيت هاي : پیش نویس، بررسی نشده، بررسي شده، تایید شده و قطعي شده (دائم)
·         مرور حسابها از سطح کل، معین، تفصیل1 ، تفصیل2 ، تفصیل 3   ، گردش، سند‌(‌بالا به پايين )
·         مرور حسابها از سطح: طبقه تفصیل، تفصیل، کل، معین، گردش، سند ( پايين به بالا )
·         جستجوی اسناد براساس شماره موقت، دائم، کل، ماهیت، وضعیت، تاریخ، مبلغ، معین، تفصیل، شماره عطف و شرح آرتیکل
·         امکان گرفتن تراز پیشرفته (انتخابی) با ترتیب نمایش دلخواه در سطوح مختلف
·         امکان تایید موردي و گروهی اسناد
·         صدور سند سود وزیان، اختتامیه و سند افتتاحیه سال بعد به صورت خودکار
·         امکان کنترل بین معین و طبقه تفصیل (دسترسی معین به تفصیل هنگام صدور سند)
·         امکان کنترل ماهیت معین و کل در دایم کردن اسناد و صدور خودكار سند تطبيق در صورت لزوم (انتقال مانده حساب)
·         آنالیز حسابها
·         امکان مرور حسابها ( ترازها و دفاتر ) براي چند سال مالي بصورت همزمان .
·         امکان استفاده همزمان از چند فرم روی یک کامپیوتر (قابلیت MDI)
·         صدور صورت مغایرت بانکی به صورت دستی و خودکار با امکان انتقال اطلاعات دریافتی از بانک به سیستم
·         امکان غیر فعال سازی یک حساب معين يا تفصیل
·         امکان تعریف سطح دسترسی کاربران به یک طبقه تفصیل
·         امکان نقل و انتقال اسناد حسابداری بین شعب مختلف و پایگاه داده های مختلف
·         امکان دریافت و انتقال اطلاعات اسناد از سایر سیستمهای    موجود (شرکتهای همکار سندپرداز)
·         ارسال نتايج كليه گزارشات به محيط Excel و ساير محيط هاي استاندارد(Office، Acrobat Reader و ...).
·         امکان تعریف نرخ ارز بصورت روزانه
·         امکان استفاده از چندین ارز و صدور سند تسعیر ارز به روشهای مختلف
·         امکان استفاده از شماره بایگانی جهت طبقه بندی اسناد صادره در مالی
·         امکان ردگیری اسناد به کاربر و زیرسیستمهای صادر کننده
·         مشاهده و تعریف حسابها بصورت درختی
·         امکان اختصاص فیلدهای اطلاعات تکمیلی به تفصیلها (50 فیلد) توسط کاربران مجاز
·         امکان گروهبندی تفصیلها بصورت درختی
·         امکان استفاده از آرتیکلهای از پیش تعریف شده در صدور اسناد دستی
·         امکان copy و paste سطرهای سند
·         امکان پیش مشاهده اسناد قانونی پیش از قانونی کردن دفاتر
·         امکان تعریف سال مالی بسته به استانداردهای سازمان (6 ماهه، شروع از دیماه جهت شرکتهای چندملیتی و ....)
·         امکان استفاده از امکانات آرشیو مستندات در سیستم مالی
·         امکان تغییر کدهای تفصیلهای استفاده شده در حسابها در حین کار با سیستم
·         امکان تعریف حساب جایگزین برای معینها جهت غیر فعال سازی یک حساب و استفاده از حساب جایگزین به جای آن
·         جستجوی شماره دائم معادل با شماره موقت اسناد و بالعکس
·         امکان گرفتن تراز و دفتر حساب معین و تفصیل هنگام ورود اطلاعات سند جهت سهولت کار
o        گزارشات سیستم
·         گزارش تراز کل، تراز معین و تراز تفصیل چهار ستونی و هشت ستونی
·         گزارش دفتر کل، دفترمعین، دفتر تفصیل و دفتر روزنامه
·         گزارشات ارزی
·         گزارش دفتر تفصیل به ترتیب تفصیل
·         گزارش دفتر تفصیل به ترتیب معین
·         حساب‌هاي خلاف ماهيت طي دوره و پايان دوره
·         گزارش مغایرت بانکی
·         انواع گزارشات مربوط به صورتحسابها
·         گزارشات خاص منظوره مربوط به صنایع و کسب و کارهای مختلف
·         گزارشگیری تجمیع از اسناد (4 سند در سال، 12 سند در سال و ...)
·         گزارش گروهی از اسناد
·         امکان وجود چندین قالب در گزارشگیری از اسناد مالی
·         گزارشگیری از نتیجه بررسی ها و تغییرات حسابها پس از مغایرتگیری بانکی
·         تهیه انواع گزارشات متنی ، گرافیکی ، سفارشی