نگهداری و تعمیرات

 
انتظام.png
گردآوری: محمد انتظام                                                                                                                 
         

            عرصه نگهداری و تعمیرات (نت) از حرکت سریع به سمت تکنولوژی اطلاعات مثل تمام عرصه های کسب و کار مستثنا نیست. سیستم های کامپیوتری نگهداری و تعمیرات (CMMS) با به کارگیری فناوری اطلاعات به دنبال ایجاد بهره وری و دستیابی به منافع بیشتر در مدیریت نگهداری و تعمیرات سازمان هستند.
 CMMSبه عنوان نگهدارنده شریان اصلی حیات بخش نگهداری و تعمیرات، یعنی داده ها و اطلاعات مرتبط، اهمیت دو چندانی در فرایند ها و سیستم های نگهداری و تعمیرات از جمله نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) خواهد یافت و شاخص های کلیدی عملکردی (KPI) نیز مؤثر خواهد بود. یکپارچه سازی کل فرایند planning & Scheduling با سایر جریان های اطلاعاتی درون سازمان از طریق یک نرم افزار جامع و غیر جزیره ای نیز از دیگر ضروریات نت در دنیای امروز است.
امروزه ضرورت و فواید سیستم های کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) براي مدیران صنایع امری آشکار است. تسریع و تسهیل امور نت با بیشترین بهره وری و دقت به همراه ذخیره و ثبت اطلاعات و داده‌ های دارایی های فیزیکی به منظور تحلیل های آتی یکی از نتایج مستقیم بهره گیری از این سیستم ها است.
 

1. مدیریت تجهیزات
از مهمترین وظایف یک سازمان، مدیریت تجهزات و دارایی ها است. از طرفی اولین گام در ایجاد یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات، گردآوری اطلاعات جامع و کاربردی از تجهیزات می باشد .
در سیستم نت سند پرداز تلاش شده است جامعیت اطاعات مربوط به تجهیزات که به لحاظ کارایی حائز اهمیت هستند ، تامین گردیده و در عین حال ارتباط منطقی بین این داده ها بر اساس استانداردهای حوزه مربوطه به بهترین نحو ممکن ایجاد گردد.
 
لیست قطعات تجهیزات بصورت درختی
 • تعریف زیر تجهیز و قطعات جایگزین و بک آپ
 • تعریف محل استقرار فیزیکی
 • تعریف تاکسونومی تجهیز بصورت درختی
 • طبقه بندی درختی تجهیزات در سطوح نا محدود
 • تعریف خطوط تولید و تخصیص تجهیزات به آن
 • تعریف تقویم کاری و تخصیص آن به تجهیزات
 • تعریف شناسنامه فنی تجهیزات شامل تمامی اطلاعات فنی تجهیز
 • آرشیو مدارک فنی تجهیز
 • تعیین درجه اهمیت تجهیزات بر اساس روش وین
 • تعریف انواع بیمه ها برای هر تجهیز
 • تعریف گروه های تخصصی کاری بصورت چند سطحی و درختی
 • تعریف چک لیست های پیشگیرانه تجهیز
 • ثبت قطعات یدکی ، مواد ، ابزار و تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز هر فعالیت بصورت پیش فرض
 • تعریف بانک اطلاعات خرابی و دستورالعمل های مربوطه شامل:
 • حالات خرابی مرتبط با هر تجهیز
 • علل خرابی مرتبط با هر حالت خرابی
 • اقدامات الویت بندی شده مرتبط با هر علت خرابی
 • دلایل ریشه ای خرابی ها
 • ثیت دستور العمل انجام فعالیت ها و اقدامات
لازم به ذکر است که بانک اطلاعات خرابی از طریق اجرای چرخه دمینگ دائما در حال تکامل ، بهبود و روزامدی خواهد بود.
 
           1-(1).jpg
 
 
 
 
 1. فرایند های استاندارد نت
 • فرآیند تعمیر اضطراری
 •  فرآیند تعمیر اصلاحی (corrective maintenance)
 • فرآیند برون سپاری تعمیر ( داخل سازمان و بیرون سازمان)
 • فرآیند های پیشگیرانه
 • فرآیند پایش وضعیت(CBM)
 • ایجاد فرآیند های خاص مبتنی بر نیازهای سازمان
 • سیستم نت سند پرداز با ایجاد امکانات مناسب در حوزه فوق،  بستر مناسبی جهت اجرای رویکردهای مختلف همچون RCM و همچنین محاسبه شاخص های کلیدی فرآیند (KPI) و تحلیل خرابی و دلایل شکست بر اساس تکنیک های   RCFA و .. را ایجاد نموده است.
 
 1.  برنامه ریزی
 • قابلیت برنامه ریزی پیشگیرانه بر اساس دوره های زمانی
 • قابلیت برنامه ریزی پیشگیرانه بر اساس میزان کارکرد ماشین
 • قابلیت تعریف زمان شناوری برای فعالیت ها جهت تسطیح برنامه
 • قابلیت دریافت اطلاعات کارکرد ماشین بصورت خودکار و از طریق PLC
 • قابلیت تعریف فعالیتهای نگهداری پیشگیرانه برای هر سطح از ماشین
 • قابلیت برنامه ریزی و کنترل PM   اپراتوری و فرایندهای خود بازرسی
 • تعیین وضعیت تجهیز در بازدیدها بر اساس پارامترهای از پیش تعریف شده و صدور دستور جهت اقدامات اصلاحی
 • امکان برنامه ریزی پیشگیرانه بر اساس تقویم کاری گروه های تخصصی
 • برنامه ریزی بر اساس ظرفیت گروه های کاری و تسطیح چند سطحی منابعCapacity Evaluation and Capacity Leveling
 • امکان برنامه ریزی نگهداری  مبتنی بر وضعیت Condition Based Maintenance
 • امکان اتصال و دریافت اطلاعات از ابزارهای اندازگیری مربوط به CBM  مانند : ترموگرافی ، ارتعاش سنج ها ، تجهیزات آنالیز جریان ، آنالیز گاز ، آنالیز صدا و التراسونیک
 • صدور برنامه ممیزی فعالیت های برنامه ریزی شده جهت بازرسی کیفت انجام کار
 • سنجش و پایش میزان اثربخشی و کفایت فعالیت های برنامه ریزی شده
 • ایجاد بستر مناسب جهت پیاده سازی استانداردسازی نت
 • مقایسه حجم فعالیت های برنامه ریزی شده و اضطراری
 • پایش اثربخشی فعالیت های برنامه ریزی شده
 
 1. مدیریت مواد و قطعات و کنترل موجودی
 • قابلیت تعریف لیست قطعات
 • پایش میزان مصرف مواد و قطعات مصرفی به تفکیک مرکز هزینه ، تجهیز ، محل استقرار و ...
 • محاسبه میانگین مصرف و پیش بینی میزان مصرف
 • محاسبه میانگین عمر قطعات یدکی به تفکیک نوع و برند  و امکان مقایسه برندها و تامین کنندگان مختلف جهت گرید بندی آنها
 • امکان کنترل مصرف مازاد و خارج از رویه قبل از صدور حواله انبار
 • مدیریت فرایند تعویض قطعه به صورت زاپاس
 • فرایند بازیافت قطعات حاصل از تعمیرات
 • ایجاد انبارهای پای کار نت/ انبار قطعات مستعمل و بازسازی شده
 
4-(1).jpg
 
 1. ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
 • پایش فعالیت های انجام شده توسط هر یک از پرسنل
 • پایش کیفیت تعمیرات انجام شده از طریق محاسبه شاخص های قابلیت اطمنیان به تفکیک هر حالت و علت خرابی
 • پایش تعداد تعمیرهای تکراری به دلیل مشابه
 • محاسبه نیرو به تفکیک تخصص های مورد نیاز جهت پوشش حداکـثری فعالیت ها
 • تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت های پیشگیرانه و اصلاحی
5-(1).jpg
 

 
 1. مدیریت هزینه های نت
 • محاسبه هزینه مواد و قطعات
 • محاسبه هزینه نیروی انسانی
 •  پایش روند هزینه ها
 • محاسبه هزینه هر تعمیر به تفکیک  نوع تعمیر/ مرکز هزینه/تجهیز و...
 • محاسبه انواع شاخص های هزینه ای مانند:
 • نسبت هزینه های تعیمرات پیشگیرانه به کل تعمیرات
 • نسبت هزینه های تعیمرات اصلاحی به کل تعمیرات
 • نسبت هزینه های نیروی انسانی به هزینه قطعات
 • ...
6-(1).jpg


 
 
 1. یکپارچگی
سیستم نت سندپرداز علاوه بر اینکه بصورت مجزا قابل اجرا و بهره برداری می باشد، همچنین بعنوان بخشی از سیستم های یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی سندپرداز (SERP) ، قابلیت ارتباط با سایر سیستم های سازمان را نیز داراست.
 • یکپارچگی با سیستم انبار و حسابداری انبار
 •  یکپارچگی با سیستم حقوق دستمزد
 • یکپارچگی با سیستم انبار و حسابداری انبار
  • یکپارچه با سیستم اموال و ایجاد بستر براورد کارایی ماشین آلات و مدیریت تعویض و اسقاط ماشین آلات
 • ایجاد بستر مناسب برای آنالیز تعویض ماشین
  • صدور حواله خودکار مصرف از انبارهای پای کار
  • مدیریت موجودی قطعات یدکی و صدور درخواست خرید خودکار
 
 1.  فرایند گرایی
 • بهره گیری از فرایندهای استاندارد حوزه نت
 • توسعه فرایند های استاندارد به منظور تطابق با نیازهای سازمان شناسایی و ایجاد فرایندهای جدید و ویژه، مطابق با نیازهای سازمان جهت پوشش حداکثری حوزه کاری نت سازمان مانند:
 • قابلیت اصلاح فرایندها بدون از دست دادن سوابق قبلی
8-(1).jpg
 
 
 1. راه اندازی ، مشاوره و استقرار
 • استقرار حلزونی
 • آموزش کاربری
 • مشاوره در تعریف اطلاعات پایه
 • تحلیل و بهبود فرایند های جاری در سازمان
 • تعیین رویکرد  و استراتژی نت مناسب با شرایط و چشم انداز سازمان
 • مشاوره در تحیلیل داده ها ، گزارشات  و شاخص ها  ، متناسب با رویکرد
 • مشاوره مدیریت در نحوه استقرار سیستم در سازمان
9-(1).png 

شاخص ها:
شاخص های کلیدی فرایند(KPI)
ضریب دسترسی Availability
قابلیت تعمیر پذیری MTTR
میانگین زمان بین دوخرابی MTBF
میانگین زمان های انتظارMWT
OEE
انواع شاخص های هزینه ایی
تهیه گزارشات و شاخص های مورد نیاز سازمان بصورت اختصاصی