برنامه ریزی تولید

تحویل بموقع محصول با برنامه‌ریزی تولید دقیق و کارا
 
ax-(1).jpg
o        معرفی
 
در طي اين سيستم هدف در نهايت برآوردن تقاضا و سفارش مشتري به نحو مقتضي و در موعد مقرر است. فرايند برنامه‌ريزي توليد در واقع از پيش‌بيني و دريافت سفارشات مشتري شروع شده، با امكان سنجي چگونگي برآورد تقاضا، برنامه‌ريزي مواد موردنياز و برنامه‌ريزي كوتاه ‌مدت نهايتا با دستور توليد و پيگيري برنامه زمان‌بندي توليد و تحليل مغايرت‌ها و تلاش در رفع آنها خاتمه مي‌يابد.
تعيين برنامه زمانبندي توليد به عنوان يكي از عوامل كليدي موفقيت در هر سازمان توليدي نقش مهم و موثري دارد، زيرا زمانبندي توليد باعث جلوگيري از انباشت سرمايه، تقليل ضايعات، كاهش و يا حذف بيكاري ماشين‏آلات و تلاش براي استفاده بهتر از آنها، پاسخگوئي بموقع به سفارش‏هاي مشتريان و تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز در موقع مناسب می‏شود.
 
o        امکانات و ویژگیهای سیستم
 
·         تعریف کارخانجات، کارگاه ها، خطوط تولید، پیمانکاران
·         تعریف انواع تقویم کاری
·         تعریف ایام کاری و شیفت کارگاهها، ماشین آلات
·         ارتباط روی خط با سیستم درخت محصول و فرآیند تولید
·         تهیه برنامه تولید سال به دفعات مختلف
·         تهیه برنامه تولید چند ماهه، ماهانه، هفتگی براساس برنامه سال
·         امکان برنامه‌ریزی انواع سیستم های تولیدی با بکارگیری انواع مدل های برنامه ریزی ریاضی
·         امکان برنامه‌ريزي دوره‌اي توليد با استفاده از اطلاعات برگرفته از فرآيندها وفرمولاسيون توليد هر محصول، و اولويت بندی سفارشات با توجه به ظرفيت‌ها و نيزمحدوديت‌هاي ماشين آلات و تجهيزات جانبي آنها
·         پیگیری دقیق فرآیند از مرحله ثبت سفارش تا تحویل به مشتری و پاسخ به اين پرسش كه چه محصولي، از چه سفارشي، در چه زماني، با استفاده از چه دستگاهي، توسط چه ابزاري و از چه موادي تهيه مي‌شود
·         پيش‌بيني زمان تحويل سفارشات به مشتري با توجه به وضعيت توليد و حجم سفارشات موجود
·         امكانصدور برنامه‌هاي روزانه، شامل دستور كار توليد براي هر ايستگاه‌كاري باتوجه به برنامه‌ي توليد، وضعيت توليد محموله‌هاي قبلي و رخدادهايپيش‌بيني نشده ، برنامه‌هاي بازكاري و توليد آزمايشي
·         تعيين اضافه ظرفيت مراكز توليد و يا كمبود ظرفيت آنان به تفكيك دوره هاي زماني انتخابي
·         ايجاد یک پايگاه اطلاعاتي منسجم و یکپارچه از سابقه تولید شامل: عملكرد خطوط توليد، توقف ماشين‌آلات و دلايل آن و...
·         ايجاد سيستم شناسايي و رديابي محموله‌هاي توليد
·         گسترش افق برنامه‌ريزي و ايجاد ديد مناسب‌تري از وضعيت آتي توليد و سفارشات براي مديران سازمان
·         تعیین انحرافات تولید از برنامه ها
·         برنامه ریزی مجدد انحرافات تولید برای هر کارگاه
·         تعیین گلوگاه های تولید
·         ثبت ضایعات تولید
·         ارتباط با سیستم مهندسی محصول جهت دریافت اطلاعات شناسنامه محصول
·         ارتباط با سیستم فروش (دریافت سفارش، تاریخ تحویل، بودجه یا چشم انداز فروش ، MRP)
·         امکان برنامه ریزی کامبان ( MRP مشتری ) .
·         امکان ارسال برتامه سیستم PLC با توجه به برنامه ریزی تولید انجام شده
·         امکان دریافت خودکار اطلاعات واقعی تولید با استفاده از سیستم PLC
·         ارتباط با سیستم نت تجهیزات جهت هماهنگی برنامه نت با برنامه تولید
·         امکان برنامه ریزی خدمات پیمانکاری در جریان تولید محصول
·         امكان ثبت اطلاعات مختلف عملكرد و نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفی (واقعی) به تفكيك مراحل
·         امكان ثبت آمار توقفات دستور ساخت ها به تفكيك ماشين آلات و ذكر علت های توقف
·         امكان صدور رسيدهای توليد محصولات، نيمه ساخته ها و ضايعات به تفكيك مراحل ساخت محصول در انبارهای محصول و يا ضايعات
·         امكان ثبت اطلاعات تايم شيت پرسنل توليدی به تفكيك هر دستور ساخت
·         تهیه انواع گزارشات مورد نیاز