کنترل تولید

تعریف

فرایند کنترل تولید در حقیقت بازتاب عملکرد واقعی تولید است. به این مفهوم که پس از صدور دستور تولیدهای ایستگاه های کاری توسط واحد برنامه ریزی و تولید طبق دستور تولیدها، آمار تولید در سیستم ثبت شده و ورودی برای رسید محصول/ نیمه ساخته در انبارهای مربوطه می شود. همچنین آمار ثبت شده در سیستم کنترل تولید، ورودی برای محاسبه مصارف طبق استاندارد در فرایند تغذیه خطوط می گردد. از دیگر اطلاعات مهم تولید که بایستی ثبت و کنترل شود آمار توقفات تولید است که ممکن است به علت های مختلف اتفاق بیفتد. به این ترتیب دلایل کاهش تولید نسبت به توان تولید قابل ردیابی است
همچنین در صورت رویت نقص در مواد و قطعات مصرفی در خط تولید گزارش ضایعات مواد در سیستم ثبت می شود و از انبار پای کار مرتبط کسر می شود تا موجودی مواد و قطعات در انبار پای کار تحت کنترل باشد

جریان فرایند کنترل تولید

2.png


جریان فرایند دوباره کاری


4.png

جریان فرایند دمونتاژ


5.png

ویژگی ها

 • ايجاد یک پايگاه اطلاعاتي منسجم و یکپارچه از سابقه تولید شامل: عملكرد خطوط توليد، توقف ماشين‌آلات و دلايل آن و...
 • پیگیری دقیق فرایند از مرحله ثبت سفارش تا تحویل به مشتری و پاسخ به اين پرسش كه چه محصولي، از چه سفارشي، در چه زماني، با استفاده از چه دستگاهي، توسط چه ابزاري و از چه موادي تهيه مي‌شود.
 • امکان ايجاد سيستم شناسايي و رديابي محموله‌هاي توليد بر اساس بچ نامبر
 • امكان ثبت گزارشهای توليد محصولات، نيمه ساخته ها و ضايعات به تفكيك مراحل ساخت محصول
 • ثبت ضایعات تولید و ثبت علل ضایعات
 • امكان ثبت اطلاعات مختلف عملكرد و نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفی (واقعی) به تفكيك مراحل
 • امكان ثبت اطلاعات تايم شيت پرسنل توليدی به تفكيك هر دستور ساخت
 • امكان ثبت آمار توقفات دستور ساخت ها به تفكيك ماشين آلات و ذكر علت های توقف
 • امکان اتصال به دستگاه های PLC و یا بارکد خوان بمنظور دریافت اطلاعات آمار تولید
 • اتصال رسيدهای توليد محصولات، نيمه ساخته ها و ضايعات به سیستم کنترل تولید

خروجی ها

 • گزارش مقایسه برنامه با تولید محصول .
 • گزارش میزان روند تولید در ماه های مختلف
 • گزارش های مقايسه ای گردش توليد در محدوده های زمانی دلخواه
 • گزارش عملکرد هر یک از مراحل تولید
 • گزارش های مربوط به راندمان خطوط و میزان بهره وری تجهیزات
 • گزارش های توقفات و علل توقف
 •  تعیین انحرافات تولید از برنامه ها
 • گزارش های مربوط به ضایعات تولید و علل آنها، تعیین مراکز هزینه ای که بیشترین تعداد ضایعات را داشته اند، امکان مقایسه ضایعات در ماه های مختلف، برای مراکز هزینه مختلف و عملیات تولیدی مختلف