کنترل کیفیت

 

تعریف

واحد کنترل کیفیت در سازمان نقش های متفاوتی را بر عهده دارد و غالبا به صورت یکپارچه با سایر واحدها و فرایندها انجام می شود. عمده فعالیت های واحد کنترل کیفیت به شرح زیر است
  • کنترل کیفیت اقلام ورودی
  • کنترل کیفی و تعیین وضعیت قطعات در انبار و خط تولید
  • کنترل کیفیت حین تولید محصول و تعیین وضعیت محصول نامنطبق تولیدی
  • کنترل کیفیت محصول نهایی
  • ارتباط با واحد فروش و دریافت اطلاعات وضعیت کیفی محصول در انبارهای مرتبط
  • ارتباط با واحد CRM و دریافت اطلاعات درخواست های مشتریان در ارتباط با کیفیت محصول
  • ارتباط با واحد خدمات پس از فروش و دریافت اطلاعات نقص در محصولات
  • اقدامات اصلاحی و پیگیری رفع ریشه ای عیب
فرایند کنترل کیفی اقلام ورودی غالبا در فرایند خرید و ورود کالا بررسی می شود. در این مستند به فرایندهایی که در خطوط تولیدی و مرتبط با واحد کنترل کیفی است اشاره می شود

تعیین وضعیت کیفی محصول حین تولید و محصول نهایی

صحه گذاری عملکرد تولید و گزارش تولیدات ثبت شده توسط واحد کنترل کیفی انجام می شود. در این فرایند مشخص می شود که چه تعداد محصول تولید شده در یک عملیات خاص سالم و مورد تایید است، چه تعداد ضایعات است، چه تعداد نیاز به دوباره کاری و بهبود دارد، چه تعداد مورد تایید ارفاقی است، چه تعداد بایستی دمونتاژ گردد و در نهایت چه تعدادبلاتکلیف و نیازمند برقراری جلسه کمیته فنی است
 
1.png

 

کنترل کیفی حین تولید محصول

در سیستم مهندسی محصول، برای هر کدام از عملیات های تولیدی، پارامترهای مشخصی در رابطه با وضعیت محصول و یا فرآیند تعیین و ثبت خواهد شد. این پارامترها در حین انجام تولیدات بررسی و مقادیر این پارامترها در سیستم به صورت آرشیو نگهداری خواهند شد. هنگام برنامه ریزی برای هر محصول و نیمه ساخته، توسط منوی برنامه ریزی دستور کنترل کیفی محصول به صورت خودکار صادر می شود که به تفکیک برای هر مرکز هزینه و عملیات پارامترهای قابل بررسی را مشخص می نماید. واحد کنترل کیفی پس از بررسی وضعیت هر یک از پارامترها، مقادیر مربوط به هر پارامتر را در فرم گزارش کنترل کیفی
ثبت خواهد کرد. از این فرم می توان برای پایش و کنترل پارامترهای تاثیرگذار بر کیفیت محصول استفاده نمود.

2.png

 
ویژگی ها

    تعریف پارامترهای کنترل کیفی اقلام ورودی و تلرانس آنها
    کنترل مجوزهای ارفاقی برای محموله های دریافتی از تامین کنندگان مختلف
    کنترل طرح های نمونه گیری بر اساس AQL مواد اولیه
    تعریف پارامترهای کنترل کیفی حین تولید برای محصولات تولیدی در هر عملیات تولیدی و تلرانس آنها
    تهیه دستورالعمل های کنترل کیفی
    تعريف عيوب و معرفي تجهيزات و ابزار دقيق مورد نياز هر آزمايش
    فرآیند کنترل اقلام ورودی و ارتباط آن با سیستم خرید
    فرایند کنترل کیفی حین تولید و ارتباط آن با سیستم های مهندسی محصول و برنامه ریزی تولید
    فرایند کنترل اقلام نامنطبق حین تولید و پس از تولید
    فرایند کنترل کیفی محصول تولید شده و ارتباط آن با انبارهای قرنطینه و محصول نهایی
     ذخيره و نگهداری اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي آزمایش
    ذخيره و نگهداري اطلاعات ويژگي‌هاي مورد آزمايش مواد
    تعيين آزمايش‌هاي كنترل كيفي هر كالا، گروه بندي آزمايش‌ها و محدوده قابل قبول هر يك از آزمايشها
 

گزارشات

         گزارشات مربوط به دوباره کاری
o        تعداد دوباره کاری
o        نسبت دوباره کاری به کل تولید
o        تعداد و زمان منابع مورد استفاده برای دوباره کاری
Ø      گزارشات فوق به تفکیک محصول، نوع محصول، خط تولید، تاریخ قابل بهره برداری است.
        گزارشات مربوط به ضایعات
o        میزان و نوع ضایعات
o        نسبت ضایعات به کل تولید
Ø      گزارشات فوق به تفکیک محصول، نوع محصول، خط تولید، علت و تاریخ قابل بهره برداری است.
         گزارشات مربوط به مرجوعی
o        میزان کالای مرجوعی به تفکیک مشتریان
o        میزان کل کالای مرجوعی به کل تولید
Ø      گزارشات فوق به تفکیک محصول، نوع محصول، خط تولید، علت و تاریخ قابل بهره برداری است.
         خروجی های مربوط به نتایج کنترل پارامترهای کیفی حین تولید (نمودارهای کنترل فرایند)
         گزارش کیفی تامین کننده
دارای فیلدهای تامین کننده، کد کالا، تعداد کالاهای ورودی سالم، مجوز ارفاقی، برگشت به تامین کننده، ضایعات، جداسازی