کنترل کیفیت حفظ و ارتقاء کسب و کار در دنیای رقابتی امروزه با ارائه محصول مورد مشتری                                                                                                                                                                                                                    
                                             

o        معرفی
 
مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت طیف وسیعی از فعالیت ها،  از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد.
مدیریت کیفیت در داخل کارخانه شامل سه حوزه ی کلی است: کنترل مواد اولیه، کنترل حین تولید و کنترل نهایی محصول. با توجه به اینکه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر کیفیت محصول نهایی دارند، به ناچار باید مواد اولیه قبل از ورود به خط تولید کنترل گردند. همچنین با تغییر شرایط خط تولید و وجود خطاهای انسانی باید مرتبا پارامترهای کیفی در حین تولید محصول کنترل شود، تا از تولید محصول معیوب جلوگیری به عمل آید. در نهایت کنترل نهایی محصول به منظور اطمینان از کیفیت محصول می بایست صورت پذیرد.
سیستم مدیریت کیفیت سندپرداز با توجه به تمامی موارد کنترلی در شرکت های تولیدی، مانع از ورود کالای معیوب به انبار و یا تولید محصول معیوب خواهد شد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این سیستم دریافت خودکار کنترل حین تولید از سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید است که با توجه به طرح کنترل موجود در سیستم مهندسی محصول فرستاده می شود. 
 
o        امکانات و ویژگیهای سیستم
·         برقراری ارتباط مستمر با مشتریان
·         امکان جمع آوری ساختارمند و یکپارچه درخواستها و نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل آنها با هدف برنامه ریزی برای رفع نیازهای آتی
·         نظارت مستمر بر سطح عملکرد ماشین آلات و خطوط تولید و کیفیت محصولات و میزان ضایعات
·         ایجاد بستر مناسب جهت پیاده سازی سیستمهای استاندارد مدیریت کیفیت مانند ISO
·         ذخيره و نگهداري اطلاعات مربوط به پارامترهای کنترل کیفی مواد ورودی، کنترل حین تولید و کنترل نهایی محصولات
·         تعيين آزمايش‌هاي كنترل كيفي هر كالا، گروه بندي آزمايش‌ها و محدوده قابل قبول هر يك از آزمايشها
·         ذخيره و نگهداری اطلاعات مدارك و مستندات مورد نياز براي آزمایش
·         تعريف عيوب و معرفي تجهيزات و ابزار دقيق مورد نياز هر آزمايش
·         ذخيره و نگهداری اطلاعات تخصص هاي مورد نياز و تخصص‌هاي افراد
·         ذخيره و نگهداري اطلاعاتويژگي‌هاي مورد آزمايش مواد
·         تعيين برگشت كالاي نامنطبق برمبناي رسيد موقت انبار يا سند كنترل كيفی
·         تهیه انواع گزارشات مورد نیاز