تدارکات داخلی

سیستم خرید داخلی

*      شناسنامه کالا (مرتبط با سیستم انبار و قابلیت تعریف اقلام اطلاعاتی مورد نیاز توسط واحد تدارکات)
*      امکان تعریف ویژگی های خاص کالا مورد نظر واحد تدارکات و بر اساس نیازهای خاص هر صنعت
*      تعریف نقطه سفارش، دوره تدارک، حداقل و حداکثر موجودی، میزان بهینه سفارش، نحوه تامین،
*      امکان ثبت و پیگیری درخواست های خرید
*      امکان صدور خودکار درخواست خرید بر اساس نقطه سفارش
*      امکان صدور درخواست خرید بر اساس درخواست کالا از انبار
*      گزارش بررسی وضعیت درخواست خرید
*      ثبت و پیگیری سفارش خرید
*      امکان ثبت چندین استعلام بها برای یک درخواست خرید و گزارش مقایسه ای
*      ثبت اعلامیه ورود کالا
*      ثبت فاکتور های خرید
*      ثبت دستی و خودکاراضافات و کسورات
*      نرخ گذاری خودکار رسید های انبار بر اساس نرخ خرید
*      پوشش کامل ارزش افزوده
*      ارائه گزارش فصلی خرید
*      ساخت فایل الکترونیکی (اکسس ) ماده 169 خرید
*      صدور سند خودکار  سندحسابداری خرید
*      ثبت کلیه هزینه های خرید و محاسبه بهای تمام شده خرید
*      اتصال online به سیستمهای حسابداری مالی و دریافت و پرداخت و کنترل همزمان پرداختها و پیش پرداختها و سایر اجزای فرایند
*      اختصاصی نمودن شرح آرتیکلهای سندهای خودکار به سلیقه کاربر توسط مدیر سیستم
*      انواع گزارشات مقداری و ریالی خرید به تفکیک کالا و تامین کننده ها
*      انواع گزارشات ماتریسی خرید
*      گزارشات پیگیری از تمام مراحل خرید تا مرحله اقدام