صفحه نخست  سیستم های موجود   بهای تمام شده

بهای تمام شده

سیستم های موجود > بهای تمام شده
یکی از مسائلی که مدیران صنایع درتصمیم‌گیری ها نیاز به آن را احساس می‌نمایند، داشتن ابزاری توانمند برای ارزشیابی محصولات در هر بخش از تولید می‌باشد تا تصمیم‌گیری ها برپایه منطق اقتصادی و کارشناسی صورت پذیرد. سیستم حسابداری بهای تمام شده وظیفه محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را درموسسات تولیدی و خدماتی برعهده دارد. علاوه براین، پیش بینی اقلام بهای تمام شده و کنترل این اقلام و تجزیه و تحلیل آنها نیز در حوزه فعالیت این سیستم است. نرم افزار بهای تمام شده شرکت سندپرداز در راستای هدف یاد شده تولیدگردیده است تا با دریافت اطلاعات از سیستم های انبار و برنامه ریزی و حقوق و دستمزد و حسابداری انبار گره‌گشای مشکلات مدیران در این زمینه باشد.

امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم

·         عدم نیاز به صدور سند دستی در حساب کل موجودی و بهای تمام شده
·         تقویت کنترلهای داخلی با دیدگاه فرآیندی مبتنی بر توانایی های سیستم
·     ارتقا سطح واحد حسابداری صنعتی (اپراتوراطلاعات) به واحد حسابداری مدیریت (تحلیل گر اطلاعات) با تهیه مکانیزه بهای تمام شده و استفاده از سیستم جامع
·            امکان تهیه بهای تمام شده در فواصل کوتاه زمانی
·            پارامتریک و قابل انطباق با صنایع مختلف
·            دریافت خودکار اطلاعات از سایرسیستم ها
·            امکان تعریف دوره های محاسباتی متعدد با طول های مختلف در یک سال مالی
·            محاسبه هوشمند نرخ جذب دستمزد(ثابت و متغیر) و سربار(ثابت و متغیر) براساس اطلاعات بودجه ای
·            محاسبه بهای تمام شده استاندارد واحد محصول در هر مرحله
·            تعریف ساختار درختی محصول
·            ارتباط با سیستم کنترل تولید با هر درجه پیچیدگی در فرآیند
·            تحلیل ضایعات و شناسایی هوشمند ضایعات عادی و غیرعادی و بازدهی فوق العاده
·            شناسایی ضایعات قابل بازیافت و اثرات آن بر بهای تمام شده
·            تسهیم هزینه ها به روش ریاضی(متقابل)، پلکانی یک طرفه و دوطرفه
·            شناسایی انحرافات مقداری و ریالی
·            محاسبه هزینه های جذب نشده
·            محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده و صدور خودکار اسناد تعدیلی مربوط برای هر دوره محاسباتی
·            صدور خودکار سند تعدیلی بهای تمام شده کالای فروش رفته برای هر دوره محاسباتی
 
مراحل اجرای سیستم بهای تمام شده
·        مهندسی محصول
o       تعریف ساختار درختی محصول
o       تعریف کالای جایگزین در مصرف مستقیم مواد
o       تعريف استاندارد مصرف مواد و استاندارد‌هاي زمان ساخت توليد در هر ايستگاه‌كاري
·        بودجه عملیاتی
o       استفاده از اطلاعات سال قبل و تبديل اطلاعات با اعمال ضرايب
o       برآورد هزينه‌ها به تفكيك عوامل در سطح مراكز به منظور فراهم آوردن زمينه‌هايلازم براي استفاده از حسابداري سنجش مسئوليت
o       تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير
o       محاسبه هوشمند نرخ جذب دستمزد (ثابت و متغیر) و سربار (ثابت و متغیر) بر اساس اطلاعات بودجه ای
·        قیمت تمام شده استاندارد
o       محاسبه‌ي بهاي تمام شده‌‌ي استاندارد واحد محصولدر هر مرحله
·        کنترل تولید
o       ارتباط با سیستم کنترل تولید با هر درجه پیچیدگی در فرآیند
o       کنترل مصرف مستقیم مواد و جلوگیری از مصرف مواد در مراکز نامربوط
o       شناسائی نقل و انتقال بین مراکز تولیدی
o       شناسائی مواد و نیمه ساخته پای کار و نقل به دوره بعد
o       تحلیل ضایعات و شناسائی هوشمند ضایعات عادی و غیر عادی و بازدهی فوق العاده و صدور خودکار اسناد مربوط
o       شناسائی ضایعات قابل بازیافت و اثرات آن بر بهای تمام شده
o       گزارش انحراف مصرف مواد در هر مرکز
·        تخصیص
o       شناسائی مراکز هزینه خدماتی، تولیدی، پشتیبانی تولید و اداری و تشکیلاتی
o       تسهیم هزینه ها به روش ریاضی (متقابل)، پلکانی یک طرفه و دو طرفه
o    پارامتریک و هوشمند در تعریف انواع مبانی تسهیم از قبیل کارکرد نیروی انسانی و ماشین الات، تعداد پرسنل، حجم تولید و . . . بر اساس تعریف کاربر
o       اخذ اطلاعات مربوط به مبانی تسهیم مستقیما از زیر سیستم های مربوط
o       اخذ اطلاعات هزینه ها مستقیما از سیستم حسابداری مالی
o       تجمیع هزینه های تبدیل هر مرکز در هزینه های دستمزد (ثابت/متغیر) و سربار (ثابت/متغیر)
·        جذب
o       شناسائی انحرافات به تفکیک مواد ، دستمزد (ثابت/متغیر) و سربار (ثابت/متغیر) در هر مرکز
o       محاسبه هزینه های جذب نشده
o       کنترل های قبل از جذب
o       امکان تعریف مبانی جذب هزینه ها به محصول
o       جذب هزینه های تولید هر مرکز به محصولات و نیمه ساخته های تولید شده بر اساس مبانی جذب
o       امکان جذب هزینه مواد بر اساس مصرف واقعی مواد در مرکز، ضریب مصرف در محصول و آمار تولید
·        بهای تولید
o       محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده
o       صدور خودکار اسناد تعدیلی مربوط به انتقال کالای در جریان به کالای ساخته شده برای هر دوره محاسباتی
·        بهای تمام شده کالای فروش رفته
o       نرخگذاری محصول به روش میانگین/ FIFO یا بر اساس Batch
o       صدور خودکار سند تعدیلی بهای تمام شده کالای فروش رفته برای هر دوره محاسباتی