صفحه نخست  تجارب و مشتریان   ABC در شرکت موننکو

ABC در شرکت موننکو

تجارب و مشتریان > ABC در شرکت موننکو
 معرفی شرکت
شركت مهندسي مشاور موننكو ايران به عنوان يك شركت پيشرو در زمينه مشاوره در سال 1352 با سرمايه‌گذاري مشترك بين بخش خصوصي ايران و شركت مهندسي مونترال از كشور كانادا تاسيس شد. در سال 1378 دولت ايران سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرد، همچنين شركت  AMEC از انگلستان بخش كاناداي شركت موننكو را در دست گرفت بنابراين موننكو به يك نهاد خصوصي تبديل شد.
پرسنل مجرب و كارامد، سيستمهاي مدرن و نوآوري در خدمات سه كليد اصلي هستند كه موننكو ايران را قادر مي‌سازد هر آنچه كه انجام مي‌دهد، در نهايت كيفيت باشد. موننكو ايران تكيه بر مديران كارآزموده خود در زمينه توسعه كسب و كار ، طراحي استراتژيك و مديريت ريسك دارد
يكپارچگي و تمركز بر حرفه‌اي بودن كارهاي انجام شده و استفاده از بالاترين استانداردهاي طراحي، سرمشق موننكو ايران در 37 سال گذشته بوده است.
ABC  در موننکو
شرکت موننکو یکی از شرکتهای بزرگ و موفق (جزو لیست 400 شرکت اول ایران در سال 1390) در زمینه اجرای پروژه های عظیم و عمدتا برای مجموعه وزارت نیرو (مپنا) میباشد. بنابراین مسئله اصلی شرکت مدیریت هزینه و بهای تمام شده پروژه‌ها است.
قبل از اجرای سیستم ABC درشرکت موننکو ،  هزینه‌یابی بر اساس روش سنتی یعنی انتقال هزینه‌ها با توجه به اطلاعات تشخیص داده شده توسط واحد حسابداری مدیریت انجام می‌گرفت (بعضا اطلاعات مالی) که نمی‌توانست مبنای دقیقی جهت تخصیص منابع به پروژه‌ها باشد. ضمن اینکه با توجه به روش مرسوم در حسابداری مصرف منابع و بدلیل نیازهای قانونی ، کلیه منابع صرف شده به پروژه ها تخصیص داده میشد.
در روش ABC  ابتدا فعالیتهای حوزه‌های مختلف  شناسایی گردیدند و با توجه به نرخ محرک هزینه‌های مربوط به فعالیت و میزان استفاده درهریک از پروژه‌ها، منابع به آنها تخصیص داده شد که یکی از مهمترین محرکهای هزینه در این شرکت ساعات کارکرد افراد در واحدهای مختلف روی پروژه ها بود. این موضوع بهای تمام شده پروژه ها را به نحو چشمگیری نسبت به روش قبل دقیقتر کرد که منجر به ارایه اطلاعات واقعی و مفید جهت تصمیم گیری مدیران شرکت گردید .
یکی دیگر از دستاوردهای سیستم ABC  ارزیابی و کنترل واحدهای مختلف از طریق جمع‌آوری اطلاعات مقداری (ساعات کارکرد) و بدست آوردن نرخ هر ساعت کار و چگونگی انتقال هزینه به پروژه ها بود، زیرا در روش قبلی این اطلاع در سطح سازمان بدرستی جمع‌آوری و به کار گرفته نمیشد، به عبارت دیگر مفهوم حسابداری سنجش مسولیت در سازمان نهادینه گردید. این مهم با توجه به امکان تعریف سناریوهای مختلف در این سیستم و تعریف یک سناریو خاص مدیریتی که فعالیتهای جذب نشده به پروژه ها را در مراکز هزینه باقی نگه داشته و برای اهداف مدیریتی گزارش می‌نمود ، امکان پذیر گردید.
بحث مهم دیگر قبول کردن محاسبات بهای تمام شده توسط مدیران اجرایی سازمان بود که در روش قبلی به هیچ وجه بهای تمام شده محاسبه شده توسط واحد حسابداری مدیریت را نمی پذیرفتند.
سایر مزایای اجرای سیستم ABC در شرکت موننکو:
·         قابلیت حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده
·         تمرکز بر مدیریت فعالیتها به جای مدیریت هزینه ها
·         بهبود مستمر
·         افزایش بهره وری با ایجاد تسلط مدیریت بر اطلاعات
·         سود دهی بیشتر 
وب سایت شرکت: