صفحه نخست  دل نبشته ها   سیستم براورد بهای تمام شده، آنالیز حساسیت و تحلیل سود آوری به بازار عرضه شد

سیستم براورد بهای تمام شده، آنالیز حساسیت و تحلیل سود آوری به بازار عرضه شد

 S-ABC (عضو S-ERP)
سیستم براورد و محاسبه بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت، آنالیز حساسیت و تحلیل سودآوری
S-ABC-(2).JPG
 یکی از دغدغه های مهم مدیران شرکت های تولیدی آگاهی از بهای تمام شده محصولات قبل از تولید است زیرا فقط بر این اساس می توانند در بازار پر رقابت امروز ادامه حیات دهند. شرکت های زیادی به دلیل عدم محاسبه صحیح بهای تمام شده محصولات خود ضرر و زیان هنگفتی را متحمل شده اند. اغلب، مدیران تمایل دارند تاثیر متغیرهای مختلف بر بهای تمام شده محصولات و سوداوری آن را تجزیه و تحلیل نمایند متغیرهایی از قبیل هزینه های پیش تولید، هزینه های تامین و تدارک مواد، هزینه های تبدیل و ساخت و هزینه توزیع و فروش که هر یک از این موارد به نوبه خود تحت تاثیر متغیرهای دیگری از قبیل نرخ ارز، روش های حمل کالا، قیمت حامل های انرژی، روش های تولید محصول، انواع فرمولاسیون و متغیرهای متعدد دیگری قرار دارند.
 
حوزه سیستم
S-ABC از ماجول های زیر تشکیل می گردد:
·         مهندسی محصول
·         هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
·         بهایابی محصول
·         آنالیز حساسیت
·         تحلیل سود آوری
 
مهندسی محصول
در S-ERP ساختار محصولات بر اساس ارکان زیر تعریف می شوند:
o       محصولات (نهایی/ میانی)
o       خطوط تولید
o       ایستگاه های کاری و ظرفیت قابل برنامه ریزی آن بر اساس یک محرک هزینه یا واحد سنجش
o       فعالیت های مورد نیاز در هر ایستگاه برای تکمیل محصول
o       BOM مورد نیاز در هر فعالیت
o       BOR مورد نیاز در هر فعالیت
o       زمان سنجی و محاسبه زمان استفاده از هر ایستگاه توسط هر فعالیت در هر محصول
در S-ERP امکان تعریف روش های ساخت مختلف و ترکیب های مختلف مواد وجود دارد.
 
هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت تخصیص هزینه را در چرخه ارزش افزوده دقیق‌تر از روش های متداول محاسبه می کند زیرا از یک سو به جای تقسیم هزینه های تبدیل به دستمزد و سربار، عناصر هزینه را به اجزا بیشتری از قبیل دستمزد مستقیم، استهلاک، نگهداری و تعمیرات، انرژی و سایر موارد مهم و مورد نظر مدیریت تفکیک می نماید و از سوی دیگر در جریان انتقال هزینه به دلیل استفاده از فعالیت قادر است با تکنیک های خاص خود دقت بیشتری را معمول دارد تکنیک هایی از قبیل توزیع هزینه ها، تسهیم هزینه ها، انتساب هزینه توسط فعالیت، انتساب هزینه توسط الگو و . .
هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند هم برای بودجه انجام شود و هم بر اساس واقعیت. در حالت بودجه سیستم سند بودجه را هم می تواند بر اساس تصویری از اطلاعات سنواتی و اعمال تعدیلات لازم در سرفصل های مختلف بسازد و هم می تواند از سیستم های دیگر و یا اکسل دریافت دارد.
 
بهایابی محصول
بهایابی محصول به دو صورت براوردی و واقعی انجام می شود. سیستم ابتدا مبالغ مربوط به عناصر و مراکز هزینه را از روی سیستم حسابداری مالی یا سند بودجه دریافت می نماید و سپس با تکیه بر مدل هزینه یابی، عناصر ثانویه مرتبط با مراکز هزینه تولیدی را محاسبه می نماید. سپس با توجه به ظرفیت های برنامه ریزی شده هر مرکز یا پلن تولید، سهم عنصر هزینه مربوط را در بهای تمام شده محصول محاسبه می کند.
سهم مواد بر اساس رد گیری مستقیم یا بر اساس مقدار استاندارد مندرج در BOM یا بر اساس تخصیص به محصول منتسب می گردد.
سهم سایر عوامل مستقیم تولید از قبیل قالب ها نیز مانند مواد یا بر اساس ردگیری مستقیم یا براساس مقادیر مندرج در BOR و یا بر اساس تخصیص به محصول منتسب میگردد.
همچنین در بهای تمام شده واقعی سایر ملاحظات از قبیل معادل آحاد و کالای در جریان ساخت و کالای جایگزین و ضایعات عادی و غیرعادی نیز دیده شده است.
به علاوه، موضوع بازیافت ضایعات و محصولات فرعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.  
 
آنالیز حساسیت
مدیران علاقمند هستند بهای تمام شده محصولات را در شرائط متفاوت بسنجند.ماجول آنالیز حساسیت فضای تحلیلی مناسبی در اختیار مدیران قرار می دهد تا به کرات و بر اساس متغیرهای ورودی مختلف محاسبات را تکرار و نتایج را مقایسه کنند.
متغیرهای ورودی عبارتند از:
·         بهای تمام شده مواد
شامل قیمت مواد از منابع مختلف، انواع حمل (زمینی، هوایی، دریایی، ریلی و . . )، حقوق و عوارض گمرکی، نرخ و نوع ارز و . . سایر مواردی که در قیمت تمام شده مواد موثر است. برای مثال کاربر می تواند با تغییر نرخ یا نوع ارز بهای تمام شده مواد و تاثیر آن روی بهای تمام شده محصولات را مشاهده نماید.
خصوصا کاربران علاقه دارند بخش مهمی از اطلاعات از سوابق خرید استخراج شود.
·         فرمولاسیون
بسیاریاوقات یک محصول با فرمول های مختلف تولید می شود و مدیران تمایل دارند بدانند بهای تمام شده محصول با فرمول های مختلف چقدر خواهد بود.
·         روش ساخت
معمولا در شرکت های مختلف روش های ساخت مختلفی برای تولید یک محصول وجود دارد. مثلا ماشین های جدید و قدیم و با کارکردهای مختلف که نتایج مشابه دارند ولی هزینه های متفاوت. طبیعتا برای مدیران اهمیت دارد بهای تمام شده محصول به تفکیک هر یک از چقدر خواهد شد.
·         سند بودجه
در هنگام براورد بهای تمام شده محصولات مبالغ هزینه متفاوتی می تواند مورد توجه قرار گیرد. مثلا ممکن است کاربر بخواهد بداند اگر بهای حامل های انرژی 20% افزایش یابد تاثیر آن در بهای تمام شده چقدر خواهد بود. همین طور در مورد تعدیلات دستمزد کارکنان.
·         سناریو
برای یک دوره و یک پلن می توان مدل های هزینه یابی متفاوتی در قالب سناریوهای مختلف طراحی نمود و نتایج را مقایسه کرد.
·         هزینه های نگهداری و توزیع و فروش
هزینه های نگهداری و توزیع و فروش معمولا و طبق استاندارد جزو بهای تمام شده محصول منظور نمی شود ولی مدیران به دنبال محاسبه سود آوری محصول هستند و لذا می خواهند اثر کل هزینه ها را در سود آوری محصول منظور نمایند هزینه هایی از قبیل نگهداری و سردخانه، حمل تا نزد مشتری، تعرفه های گمرکی کشور مقصد و . . ..
 
تحلیل سود آوری
براورد یا محاسبه بهای تمام شده گام بزرگی برای تحلیل سود آوری است ولی کافی نیست زیرا مسائلی از قبیل قیمت فروش محصول، میزان تولید، ترکیب تولید، درجه بندی محصولات و دوره برگشت پول نقش تعیین کننده ای در سود آوری یک محصول یا سود یک دوره عملکرد بازی می کند.
 
S-ABC برای مدیران طراحی شده است تا داده های ارزشمند در سیستم خود را به اطلاعات تصمیم ساز تبدیل کنند. این ابزار از دو موتور قوی استفاده می کند موتور هزینه یابی بر اساس فعالیت و موتور ساختار مهندسی محصول و آن هم بر اساس فعالیت. مدیران با S-ABC قادر خواهند بود آگاهانه تر تولید کنند و سودآوری مجموعه خود را بهبود بخشند.

 
دانلود بروشور