سیستم پخش مویرگی

o       فروش پخش مویرگی
 
o        امکانات و ویژگیها
·         امکان پیاده سازی سیستم براساس فروش گرم و سرد .
·         امکان سفارش گذاری در فروش سرد بهمراه کنترل وضعیت مشتری (مانده بدهی ، سفارشات باز ، موجودی در حال ارسال و ...)
·         امکان کنترل موجودی داخل خودروهای ویزیتور در هر دو روش .
·         جلوگیری از سوء استفاده های مقداری و ریالی در هر دو روش .
·         امکان محاسبه الگوریتمی پورسانت ویزیتور و حتی راننده براساس فرمول های درخواستی .
·         امکان نگهداری اطلاعات مشتریان براساس اطلاعات مورد نیاز حداقل تا 30 فیلد اطلاعاتی .
·         امکان پیگیری مشتریان کم خرید یا بدون خرید بتفکیک سرپرست و ویزیتور .
·         امکان بررسی و پیگیری عملیات دریافت وجوه نقد و چک بتفکیک صورتحساب .
·         امکان برقراری ارتباط با دستگاههای همراه از قبیل (موبایل ، هند هلد ، بارکد خوان و ...) .
·         امکان برقراری ارتباط با سیستم های GPRS بمنظور دریافت اطلاعات فروش و موقعیت یابی ویزیتور ها .
·         امکان پیشنهاد ویزیت در فروش گرم براساس مسیر بندی و اولویت های ترافیکی و مزایای مشتری .
·         امکان برنامه ریزی برای فروش و دریافت سفارشات و ارسال در سیستم فروش سرد .
·         امکان تنظیم نرخ فروش براساس گروه های کاری (مدارس ، فروشگاه های زنجیره ای ، نمایندگی ها ) و حتی کلاس های کاری مشتریان (مغازه ها)
·         امکان تنظیم تخفیفات فروش براساس گروه های کاری (مدارس ، فروشگاه های زنجیره ای ، نمایندگی ها ) و حتی کلاس های کاری مشتریان (مغازه ها)
·         امکان مکانیزه شدن پرداخت تخفیفات و اشانتیون ها بصورت مقداری و ریالی .
·         امکان هدف گذاری فروش در سطوح مختلف از قبیل (ویزیتوری ، مشتری ، حوضه ، منطقه و...)
·         تهیه مسیر فروشنده ، مامور پخش، تحصیلدار و پی گیری نسبت به طول دوره و تور ویزیتشان .
·           بهینه سازی زمان سفارش گیری ویزیتورها و زمان و مسیر توزیع ماشینهای حمل .
·          طراحی صحیح لایه های کنترل مدیریت اطلاعات در کل فرآیند عملیات سازمان .
·          امکان تعیین دسترسی های مجزا به افراد در پستهای مختلف سازمانی
·          امنیت بالای اطلاعات، ثبت عملیات انجام شده توسط پرسنل به صورت24 ساعته .
·          اعتبار دهی مشتریان، امکان رهگیری کالای فروخته شده، در نتیجه کاهش هزینه های ناخواسته ای مثل سوختی،مرجوعی، زیر فروشی و...
 
o        تهیه گزارشات
·         امکان ثبت و گزارش گیری از سیستم خزانه شامل بخشهای رسید وجه، تراز صندوق، دفتری صندوق، دفتر بانک، موجودی حساب، تراز بانک، پی گیری چک ، دریافت و پرداخت نسبت به تفصیلی، گزارشات خلاصه دریافت و پرداخت و ...
·           گزارش پیش فاکتور، گزارش روزانه فروشنده، اعلام مرجوعی،     پیش فاکتور فاکتور نشده، نوبت ویزیت فروشنده ها، اعلام مرجوعی مشتری، مرجوعی های یک فروشنده، مشتریانی که x روز فاکتور ندارند، اعلام مرجوعیِ مرجوع نشده، کالاهای مشتری و...
·         امکان تهیه گزارشات تحلیلی و عملکردی شامل عملکرد مشتری، فاکتورها و عملکرد فروشنده، فروش کالا بر اساس تامین کننده ، برند، گروه کالا، تخفیفات روی فاکتور، خرید کالا، ساعت ویزیت فروشنده ها، مقایسه فروش ماه به ماه، مغایرت علت عدم ثبت پیش فاکتورها و ...
·         امکان تهیه گزارشات ریالی ، مقداری ، نموداری براساس بررسی    فروش در دوره های زمانی متفاوت بطور مثال مقایسه فروش در 15 روز اول ماه اسفند سال جاری با 15 روز پایانی اسفند ماه و همچنین مقایسه موارد یاد شده با تاریخ های مشابه در سال های قبل.
·         ارائه گزارشات نموداری متعدد درخصوص فروش بتفکیک نوع، مشتری، منطقه، حوزه، سرپرستان فروش